Europa Dialog: Energiunion

Direkte live Web-TV på www.mediehuset-kbh.dk/europa-dialog
Torsdag, den 21. maj kl 10.00 til 11.00

Energi på tværs af Europas grænser. En bedre udnyttelse af energien. Det er nogle af elementerne i EU-Kommissionens strategi til en fælles energiunion.

Målet med energiunionen er, at europæiske borgere og virksomheder skal sikres en sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi til en overkommelig pris.

Strategien har fem hovedelementer med fokus på: et indre energimarked, energieffektivitet, mindske klimapåvirkning ved produktion af energi, forskning og udvikling samt energi forsynings uafhængighed fra ikke europæiske lande.

Debatten er på 60 minutter og sendes fra Mediehuset København som Web-TV. Deltagerne stiller spørgsmålene direkte til gæsterne i studiet via Skype.

Medvirkende
Magnus Hornø Gotlieb, Dansk Energi
Steen Gade, MF, SF
Laurs Nørlund, Europa-kommissionen

Studievært: Ole Stephensen


Europa Dialog: Europa på kanten

Flere og flere europæere arbejder i lavtløns job og uden rettigheder. Antallet af fattige vokser.

For første gang i årtier oplever arbejdere, at deres børn får ringere vilkår på arbejdsmarkedet, end de selv har haft.
Det er vilkår, der kan være på vej til Danmark. Middelklassen er under pres, og de unge kæmper for at bide sig fast på arbejdsmarkedet over hele Europa.

 

“Mange faste job bliver erstattet af vikarjob, enmandsfirmaer og korte ansættelser med færre rettigheder. Det gør lønmodtagerne i Europa sårbare og skaber en stor usikkerhed”,
– Kristian Weise, direktør i Cevea.

Medvirkende

Kristian Weise, direktør tænketanken Cevea
Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokraterne
Morten Løkkegaard, Folketingskandidat, Venstre

Ordstyrer: Ole Stephensen

Europa-dialog: Erasmus+

Europa Dialog fra den 10. april

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram. Programmet samler tilskud til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program.

Europæisk Volontør Service (EVS) er et EU-finansieret program under Erasmus+, som giver unge mellem 17 og 30 år mulighed for at tilbringe 2-12 måneder i et europæisk land, udføre frivilligt arbejde og herigennem lære om andre landes kulturer, hverdagsliv, arbejdsliv og fritid. Det er gratis for dig at rejse som EVS volontør, da du får dækket udgifter til rejse, forsikring, lommepenge samt kost og logi.

 

  • Bruger unge mulighederne i et frit og tilgængeligt Europa? Hvad er tendensen?
  • Gør unge brug af uddannelse på tværs af landegrænser i Europa?
  • Kort sagt: Hvad er der af konkrete europæiske tilbud til de unge – og gør de brug af dem?

 
Live-streaming direkte på: www.mediehuset-kbh.dk/europa-dialog

–  Programmet er på 90 minutter og sendes fra Mediehuset København som Web-TV.

–  Deltagerne stiller spørgsmålene direkte til gæsterne i studiet via Skype.

 

Medvirkende

Pia Lieberknecht Axelsen, Projektkoordinator, ICYE

Elena Askløf og Peter Laugesen, Vores Europa

Andreas Bruun, Fuldmægtig, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ordstyrer: Ole Stephensen

Europa-Dialog-ole-stephensen-small

 

Europa-Dialog-12-TV2-Nyhederne-den-24-April-kl.-19.00

Europa-Dialog-12-TV2-Nyhederne-den-24-April-kl.-19.00

Nyttige links

Erasmus+      ICYE       Vores Europa

 

Europa Dialog har til formål at øge kendskabet til Europa ved at bringe deltagerne og seerne i direkte dialog med studiegæsterne om et konkret emne.

EuropaNvnet0_srcset-large

Yderligere information

Claus Sørensen: claus@mediehuset-kbh.dk  Tlf. 50 81 80 48

Mediehuset København, Reventlowsgade 14, 1651 København V

 

Året for Borgernes rettigheder i Europa og Europa-parlamentsvalget i 25. maj 2014 er udgangspunktet for en diskussion om unges rettigheder i Europa. Uddannelse og beskæftigelse er to vigtige temaer. Det europæiske initiativ, ungdomsgarantien, er endnu et vigtigt element.
”Youth in Action” – som en række ungdomsorganisationer deltager aktivt i – vil også blive berørt.

Spørgsmål
Hvilke politiske og sociale rettigheder har de unge europæere og hvordan garentres de?
Hvordan sikres uddannelse og beskæftigelse til Europas unge?
Hvad er den europæiske ungdomsgaranti og hvilke muligheder er der for dens faktiske gennemførelse?
Hvordan styrkes de unge europæiske demokratiske engagement, herunder deltagelse ved Europa-parlamentsvalget i maj 2014?

Medvirkende: Zacharias Polonius, formand for Landssammenslutningen af handelsskoleelever
Martin Ryom, formand for Erhvervsskoleelevernes Organisation
Cathrine Nielsen, Næstformand for FIC SOLIDAR Ungdom
Vært: Claus larsen Jensen
Produktions År: 2013
Produceret af: Mediehuset København

Siden 2008 har Europa været ramt af en finanskrise. Meningerne er delte hvad angår årsagerne til krisen, og følgelig også hvad man skal gøre for at komme ud af den. På europæisk plan har man vedtaget forskellige tiltag for at sikre en bedre regulering af den finansielle sektor.
Men spørgsmålet er om det er den rette medicin i den nuværende situation?

Medvirkende: Steen Gade, MF, Socialistisk FolkepartiF
Hans Kristian Skibby, MF, Dansk Folkeparti
Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Vært: Claus Larsen-Jensen
Produktions År: 2013
Produceret af: Mediehuset København

Kapitalens fri bevægelighed er en del af fundamentet i det europæiske samarbejde. Er det et nødvendigt onde eller en fordel? Skal finanssektoren i højere grad reguleres eller tværtimod sættes mere fri?

Medvirkende: Morten Messerschmidt, EP-kandidat, Dansk Folkeparti
Teis Volstrup, EP-kandidat, SF
Nichlas Vind, EP-kandidat, Det konservative Folkepart
Vært: Ole Stephensen
Produktions År: 2014
Produceret af: Mediehuset København

Den europæiske ungdomsarbejdsløshed er voldsomt stor i disse år, og det er også et voksende problem i Danmark. Er en styrket uddnanelsesindsats en del af svaret? To unge kandidater til Europa-parlamentsvalget 2014 diskuterer i syudiet samtidig med at unge fra efterskoler giver deres besyv med via Skype.

Medvirkende: Christian Kjølhede, EP-kandidat, Det radikale Venstre
Anders Vistisen, EP-kandidat, Dansk Folkeparti
Vært: Mette pabst
Produktions År: 2014
Produceret af: Mediehuset København

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet, den 25. maj 2014. Folketingets EU-oplysning og Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark har bedt de unge i Danmark om at formulere 15 spørgsmål til alle kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget 2014.
De to kandidater svarer på spørgsmål og parlaments kontor oplyser om en række aktiviteter i forbindelse med valget. Dette skal vi høre om i programmet, hvor politikerne også vil give deres besyv med, med hensyn til en styrkelse af unges europæiske engagement.
De deltagende skoleelever, der er med via Skype i dette direkte program, vil stille spørgsmål til gæsterne i studiet.

Medvirkende: Lasse Quvang Rasmussen, EP-kandidat, Socialdemokraterne
Nicolai Svejgaard Poulsen, EP-kandidat, Venstre
Anne Mette Vestergaard, chef for Europa-Parlamentets kontor i Danmark
Rikke Albrechtsen, korrespondent Bruxelles , Altinget.dk
Vært: Claus larsen Jensen
Produktions År: 2013
Produceret af: Mediehuset København

Bruxelles er en by med utallige lobbyister og lobbyorganisationer, der alle forsøger at påvirke de europæiske beslutningstagere i kommission, råd og parlament. Spørgsmålet er om lobbyisterne underminerer det europæiske demokrati ved at ikke-folkevalgte reelt har stor indflydelse på den europæiske lovgivningsproces eller om lobbyisternes tilstedeværelse tværtimod er en sikring af beslutningernes validitet i den virkelige verden og dermed styrker den demokratiske proces?

Medvirkende: Susanne Hegelund, partner, Hegelund og Mose
Kathrine Alexandrowiz, EP-kandidat, Socialdemokraterne
Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU
Elever fra Rejsby Efterskole
Vært: Claus Larsen-Jensen
Produktions År: 2013
Produceret af: Mediehuset København

Social dumping er dårlige vilkår for udenlandske medarbejdere og unfair konkurrence for danske virksomheder.
Det betyder lønninger, der er langt under overenskomsten på det danske arbejdsmarked.
Det er som udgangspunkt arbejdsmarkedets parter, som kan vurdere, om vilkårene for udenlandske lønmodtagere er i overensstemmelse med overenskomsten.
Social dumping kan også bruges på den situation, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at leve op til danske love og regler om SKAT, arbejdsmiljø eller social sikring.

Hvad er social dumping?
Hvad er status vedrørende social dumping i Danmark?
Hvorledes forenes den frie bevægelighed af arbejdskraft i Europa med ILO-konventionerne?
Kan kommunale arbejdsklausuler anvendes i Danmark?
Hvad er Arbejdstilsynets rolle?

Medvirkende: Gunde Odgaard, sekretariatschef, BAT Kartellet
Louise Phil, afdelingschef, Dansk Byggeri
Søren Heisel, 2. viceborgmester, Gentofte kommune
Kenneth Emil Holm Petersen, Arbejdstilsynet
Vært: Claus Larsen-Jensen
Produktions År: 2013
Produceret af: Mediehuset København

I januar 2014 besluttede EU nye klimamål for 2030 i frolængelse af de allerede fastsatte mål for 2020. Hvad betyder målsætninger for omfanget af de globale klimaforandringer og hvad betyder de for Danmark? Dett er udgangspunkitet for en debat om EUs klima- og energipolitik.

Medvirkende: Bendt Bendtsen, EP-kandidat, Det konservative Folkeparti
Anne-Mette Wehmüller, EP-kandidat, SF
Vært: Mads Tobias Olsen
Produktions År: 2014
Produceret af: Mediehuset København

Kapitalens fri bevægelighed er en del af fundamentet i det europæiske samarbejde. Er det et nødvendigt onde eller en fordel? Skal finanssektoren i højere grad reguleres eller tværtimod sættes mere fri?

Medvirkende: Morten Messerschmidt, EP-kandidat, Dansk Folkeparti
Teis Volstrup, EP-kandidat, SF
Nichlas Vind, EP-kandidat, Det konservative Folkepart
Vært: Ole Stephensen
Produktions År: 2014
Produceret af: Mediehuset København