En stor del af en dansk ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, enten i form en gymnasial uddannelse eller en uddannelse på en erhvervsskole. Frafaldsprocenten er imidlertid meget større på erhvervsskolerne end i gymnasierne, og det er problematisk, dels for den unge og dels for det danske samfund, som har brug for mange unge med en faglig uddannelse.
I dette program ser vi på de danske ungdomsuddannelsers udfordringer set i forhold til det danske arbejdsmarked, men også set i et europæisk perspektiv. Hvordan ser tingene ud i vore nabolande og kan vi lære noget af dem?

 

Europa Dialog 2: Ungdomsuddannelser
Dato: Fredag, 1. november kl. 10-11
Gæster:
Rasmus Holme Nielsen, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Lasse Jensen, Metal Ungdom
Jørgen Torsbjerg Møller, kontorchef, Undervisningsministeriet
Elever: Vandel Efterskole og Venø Efterskole
Studievært: Claus Larsen-Jensen
Programindhold

Året for Borgernes rettigheder i Europa og Europa-parlamentsvalget i 25. maj 2014 er udgangspunktet for en diskussion om unges rettigheder i Europa. Uddannelse og beskæftigelse er to vigtige temaer. Det europæiske initiativ, ungdomsgarantien, er endnu et vigtigt element.

 

”Youth in Action” – som en række ungdomsorganisationer deltager aktivt i – vil også blive berørt.
Spørgsmål
Hvilke politiske og sociale rettigheder har de unge europæere og hvordan garentres de?
Hvordan sikres uddannelse og beskæftigelse til Europas unge?
Hvad er den europæiske ungdomsgaranti og hvilke muligheder er der for dens faktiske gennemførelse?
Hvordan styrkes de unge europæiske demokratiske engagement, herunder deltagelse ved Europa-parlamentsvalget i maj 2014?
Hvis du vil vide mere om unges rettigheder i Europa
Folketingets EU-oplysning: Dine rettigheder www.eu-oplysningen.dk/emner/EUrettigheder/
Ungdomsgaranti: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=da
Ungdommens EU Topmøde. www.facebook.com/pages/Ungdommens-EU-Topm%C3%B8de/349349635086854

 

Gæster:
Zacharias Polonius, formand for Landssammenslutningen af handelsskoleelever
Martin Ryom, formand for Erhvervsskoleelevernes Organisation
Cathrine Nielsen, Næstformand for FIC SOLIDAR Ungdom
Studievært: Claus Larsen-Jensen
Programbeskrivelse

Mediehuset København har produceret dette lille spot “Grøn omstilling” til visning på de sociale medier. “Grøn omstilling” er bestilt af kommunikationsbureauet Hill+Knowlton Strategies til Dansk Energi.

Mediehuset København (MK) kaldes et videoproduktionsselskab med indlevelsesevne og kundeforståelse. MK har massiv produktionserfaring og kan producere on-location eller i fuldt udstyret 3 kamera HD-studie med green screen – videospots til alle formål og alle platforme. MK leverer altid til tiden.

Skuespillere og statister i Bird & Beenfeldts nye 3D-animationsfilm er optaget i green screen studiet hos Mediehuset København og lagt ind i 3D-miljøet. Filmen viser 3D-animation af Axel Towers og interiør samt det indre København omkring Axeltorv.

Christian Beenfeldt siger om samarbejdet med Mediehuset København:

“Tak for det rigtig gode samarbejde. Vi er glade for de optagelser vi fik i kassen ude hos jer. 🙂 Kunderne er meget begejstrede for det råklip af Axel Towers filmen vi har vist dem, så vi glæder os meget til at filmen bliver offentliggjort senere på måneden.”

Mediehuset København var med da EU kørte studenterbil.  Det blev til et videospot produceret af Mediehuset.

Spottet går bagom EU’s regler for køre-hviletid for chaufførerne som kører studenterkørsel. Studenterkørsel er en festlig dansk tradition. EU-reglerne stiller krav om, at der skal være installeret et fartskriver, så man kan kontrollere, at chaufførerne overholder reglerne for køre-hviletid.