Programbeskrivelse
Flere og flere europæere arbejder i lavtløns job og uden rettigheder. Antallet af fattige vokser.For første gang i årtier oplever arbejdere, at deres børn får ringere vilkår på arbejdsmarkedet, end de selv har haft.Det er vilkår, der kan være på vej til Danmark.

Middelklassen er under pres, og de unge kæmper for at bide sig fast på arbejdsmarkedet over hele Europa.
“Mange faste job bliver erstattet af vikarjob, enmandsfirmaer og korte ansættelser med færre rettigheder.
Det gør lønmodtagerne i Europa sårbare og skaber en stor usikkerhed”, siger Kristian Weise, direktør i Cevea.

Spørgsmål direkte til de med virkende i studiet via Skype.

Gæster i studiet
Kristian Weise, direktør tænketanken Cevea
Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokraterne
Morten Løkkegaard, Folketingskandidat, Venstre

Skype gæster
Elever fra Nordborg Slots Efterskole
Peter Laugesens, Vores Europa

Ordstyrer: Ole Stephensen

Europa Dialog – Europa på kanten blev sendt 1. gang: Fredag, den 17. april kl 10.00 til 11.00
Direkte live Web-TV på www.mediehusetkbh.dk/europa-dialog

Europa Dialog – Erasmus+

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram. Programmet samler tilskud til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program.
Europæisk Volontør Service (EVS) er et EU-finansieret program under Erasmus+, som giver unge mellem 17 og 30 år mulighed for at tilbringe 2-12 måneder i et europæisk land og udføre frivilligt arbejde. Bruger unge mulighederne i et frit og tilgængeligt Europa? Hvad er tendensen?
Gør unge brug af uddannelse på tværs af landegrænser i Europa?
Kort sagt: Hvad er der af konkrete europæiske tilbud til de unge – og gør de brug af dem?

Medvirkende:
Sissi Jørgensen, Volontør
Pia Lieberknecht Axelsen, Projektkoordinator, ICYE
Elena Askløf og Peter Laugesen, Vores Europa
Andreas Bruun, Fuldmægtig, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Jakob Clausen Jensen, Efterskoleforeningen
Ole Madsen, Center for frivilligt socialt arbejde
Lisa Brun, Projekt Frivillig

Studievært: Ole Stephensen

Nyttige links
Erasmus+ ICYE Vores Europa

I efteråret færdiggjorde vi 3 produktioner til reportageserien med Ole Stephensen, der følger 3 eu-politikers besøg i danske virksomheder. Programserien kører på dk4.

Christel Schaldemose (S) om EU’s indsats mod radikalisering af Europas unge. Anders Vistisen (DF) – Danmarks placering i Europa? Ude eller inde eller både og? Ulla Tørnes – EU’s frihandelsaftale med USA.

Kilde: Ole Stephensen møder kendte danske Europa-politikere.