Livestreaming fra DM i SOSU Skills 2016

Her vil der blive vist livestreaming under DM i SOSU Skills i MESSE C i Fredericia fra d. 4.-6. februar 2016.

 

DM i SOSU Skills gennemføres for social- og sundhedsassistenter den 4. – 6. februar 2016 i Fredericia, som en del af DM i Skills.

Se billederne fra nogle fantastiske dage

Program for DM i SOSU 2016

Torsdag den 4. februar 2016

09.00 Åbningsceremoni for DM i Skills
10.25 Velkomst på SOSU-scenen
10.30 Politikerne prøver faget

Opgave 1. Opgave på medicinsk afdeling på sygehus
11.00 Mette Blunck Lind & Olivia Rohde Olsen (Region Sjælland)
12.00 Louise Adamsen & Mie Manstrup Hansen (Region H)
13.00 Anne Marie Krogh Hansen & Maria Uhrenholt Sørensen (Region Syd)
14.00 Michelle Holst & Nadja Krogsgaard Andersen (Region Nord)
15.00 Camilla Jespersen & Lisa Rindom Coggan (Region Midt)

Opgave 2. Simulationsopgave med dukke
16.00 Anne Marie Krogh Hansen & Maria Uhrenholt Sørensen (Region Syd))
16.35 Michelle Holst & Nadja Krogsgaard Andersen (Region Nord)
17.10 Camilla Jespersen & Lisa Rindom Coggan (Region Midt)
17.45 Mette Blunck Lind & Olivia Rohde Olsen (Region Sjælland)
18.20 Louise Adamsen & Mie Manstrup Hansen (Region H)
18.40 Film om DM i SOSU

 

Fredag den 5. februar 2016

Opgave 3. Opgave med borgere på plejecenter
08.30 Camilla Jespersen & Lisa Rindom Coggan (Region Midt)
09.30 Mette Blunck Lind & Olivia Rohde Olsen (Region Sjælland)
10.30 Louise Adamsen & Mie Manstrup Hansen (Region H)
11.30 Anne Marie Krogh Hansen & Maria Uhrenholt Sørensen (Region Syd)
13.15 Michelle Holst & Nadja Krogsgaard Andersen (Region Nord)

 

Opgave 4. Vejledningsopgave af borger med Parkinsons sygdom
14.15 – 14.32 Louise Adamsen & Mie Manstrup Hansen (Region H)
14.45 – 15.02 Anne Marie Krogh Hansen & Maria Uhrenholt Sørensen (Region Syd)
15.15 – 15.32 Michelle Holst & Nadja Krogsgaard Andersen (Region Nord)
15.45 – 16.02 Camilla Jespersen & Lisa Rindom Coggan (Region Midt)
16.15 – 16.32 Mette Blunck Lind & Olivia Rohde Olsen (Region Sjælland)

 

Opgave 6. Multiple choice-opgave

 

Lørdag den 6. februar 2016

Opgave 5. Borgere med psykiatriske lidelser
08.30 Michelle Holst & Nadja Krogsgaard Andersen (Region Nord)
09.15 Camilla Jespersen & Lisa Rindom Coggan (Region Midt)
10.00 Mette Blunck Lind & Olivia Rohde Olsen (Region Sjælland)
10.45 Louise Adamsen & Mie Manstrup Hansen (Region H)
11.30 Anne Marie Krogh Hansen & Maria Uhrenholt Sørensen (Region Syd))
12.00 Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby, hilser på eleverne
12.10 Konkurrencerne afsluttes
12.30 Frokost
14.00 Fælles afslutningsceremoni på store scene
15.30 Kåring og præmier på SOSU-scenen
16.30 DM afsluttes

 

Du kan finde meget info på websiderne for Danske SOSU-Skoler

danske-sosu-skoler-logo-640x-300x130

Dialogmødet består af Ellen Trane Nørby (Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling) samt Bertel Haarder (Kultur- og Kirkeminister) samt et publikum dels til stede fysisk i salen og dels til stede online via livestreaming her fra siden.

 

LIVESTREAMING: d. 14. januar 2016, kl. 15.30 – 17.00

Direkte fra: Dansehallerne, Pasteursvej 20, 1778 København.

Målgruppe: Alle relevante interessenter fra de aktuelle brancher inviteres til at deltage eksempelvis: De kulturpolitiske ordførere. Børne- og Kulturchefforeningen, Lærerforeningen, Skoletjenesten, Dansk Musiker Forbund, Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, alle aktuelle teatre i landet herunder egnsteatrene, samt FOKUS.

 

Da bådflygtninge nåede frem til Københavns Havn.

Hvert år omkommer et ukendt antal mennesker når de prøver at krydse Middelhavet i små både for at nå frem til EU’s forjættede land. I dag overlader vi problemerne og ansvaret for de mange klima – og fattigdomsflygtninge til EU’s sydlige medlemslande. 

Fredag 16.december sejler Flygtningeskibet M/S Anton ind i Nyhavn, KBH, for at invitere politikere og Ngo’er ombord til debat om mulige løsninger på et problem der ikke bliver mindre i fremtiden. FN anslår at der frem mod 2050 vil være 200 millioner mennesker, der er drevet på flugt pga. klimaforandringer.

 

[flickr_set id="72157651455101456"]

Medvirkende er bl.a.

Dan Jørgensen – MEP, Socialdemokraterne
Margrethe Auken – MEP, SF
Mette Bock – MF, Liberal Alliance
Steen Gade – MF, SF
Per Clausen – MF, Enhedslisten
Sofie Carsten Nielsen – MF, Radikale Venstre
Andreas Kamm – Dansk Flygtningehjælp
Arvid Aagaard – Mellemfolkeligt Samvirke
Malene Haakansson – Folkekirkens Nødhjælp

Ordstyrer: Knud Vilby, journalist og forfatter.

Se videooplæg til debatten på link: www.osrtv3.dk/Video/1-Lokalt/L-Klimadebat-december2011-1064.wmv

 

Projektet er et samarbejde Tv Odense ser Rødt, billedhugger Jens Galschiøt, Levende Hav, Mediehuset København og Altinget.dk  – økonomisk støtte Europa Nævnet.

 

Produktion:
Mediehuset-koebenhavn-kbh-Logo_200x
Projektet er støttet af:
europa-naevnet-logo

Se videoer om dine muligheder for at rejse ud som frivillig i Europa – og lommepenge med på turen. Se gerne videoerne med en ven eller veninde, som også kunne være interesseret.

 

EVS – Europæisk Volontørtjeneste – frivilligt arbejde i udlandet

En kort introduktion til dagens program ved Cindy Maria Vinløv
Hvad er Europæisk Volontørtjeneste (EVS) ved Benedikta Harris
Brug af European Youth Portal – EVS databasen – ved Myung Nina Fernando, Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer

 

EVS – Hvordan kommer man af sted?

Annette Bauer, AFS Interkultur informerer om, hvordan en sendeorganisation kan hjælpe med at komme af sted.

 

 

EVS i Spanien

Tine Riis Andersen og Josefine Geisler fortæller om deres EVS-ophold i Spanien

 

EVS – Hvad får man ud af sit ophold?

EVS konsulent Tobias Werner informerer om tilbagemeldingerne fra EVS-evalueringsseminarerne

Arrangementet på Bella Sky den 18. maj 2015 blev sendt som live-streaming

16:00 Velkomst og dagens program ved Cindy Maria Vinløv, Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) 
16:15  Oplæg om Europæisk Volontørtjeneste ved Benedikta Harris, UDS
16:45  Oplæg om Den Europæiske Ungdomsportals EVS database ved Myung Nina Fernando, UDS
17:00 Hvordan kommer man af sted? Oplæg ved Annette Bauer, AFS Interkultur
17:30  Pause
17:45  Oplæg ved Tine Riis Andersen og Josefine Geisler om deres EVS-ophold i Spanien
18:45 ‘Hvad får man ud af sit EVS-ophold’ Et sammendrag af tilbagemeldingerne fra EVS-evalueringsseminarer ved EVS-konsulent Tobias Werner 
   

Når du har set programmet, kan du læse mere her om Europæisk Volontørtjeneste (EVS)

Mandag den 24. september kl. 8.00 – 15.00 sender BIDEO.dk web-tv LIVE! fra EUROPA MESSE 2012 på Nationalmuseet.

En messe som Europa-Nævnet hvert år afholder for  alle større EU-organisationer og de politiske partier

Fire debat-programmer fra Europa Messen 2012, der blev afholdt på Nationalmuseet d. 24. september, kan nu ses på www.bideo.dk. Det var debatter om aktuelle emner mellem politikere fra Folketingets otte partier.

Åbning af messen

Europa-Nævnet var vært ved Europa Messen 2012, der blev afholdt på Nationalmuseet d. 24. september 2012. Det var derfor naturligt at nævnets formand, Anne-Marie Meldgaard, holdt velkomst-talen. Hun blev efterfulgt af kulturminister Uffe Elbæk, der åbnede messen.

Det grønne Europa

Europa står overfor en kæmpe omstilling til et mere grønt og bæredygtigt samfund. Bl.a. klima-forandringerne taler deres tydelige sprog. Hvordan skal det gribes an? Klima- og energiminister Martin Lidegaard (RV) og medlem af Europa-parlamentet Emilie Turunen (SF) debatterer.

Vækst i Europa

Hvordan skal der skabes vækst på et kontinent, hvor lavkonjunkturen råder? Det er de to kombattanter – Merete Riisager (LA) og Per Clausen (EL) – mildest talt ikke enige om.

Beskæftigelse

To medlemmer af Folketingets Europaudvalg – Claus Hjort Frederiksen (V) og Jens Joel (S) diskuterer hvordan man kan øge beskæftigelsen på et kontinent, der er præget af høj ledighed, ikke mindst blandt unge. Nogle af de unge tilhørere blander sig i debatten.

Det indre Marked

Giver det indre marked tilstrækkelig beskyttelse for forbrugerne? Bør Danmark i nogle gange gå enegang for sikre sine borgeres sundhed? Det er nogle af spørgsmålene, der diskuteres af Mette Abildgaard (C) og Christian Langballe (DF).

 

Organisationerne

På messen kunne man besøge en lang række stande med mennesker fra partier og organisationer, der er engagerede i europæiske spørgsmål. I denne udsendelse kan dumøde et par af dem.

Med 2 unge på EuropaMessen

Vi følger Frederik Hestbæk, elev på Niels Brock, og Louise Kronborg Larsen, elev på Frederikssund gymnasium, og deres oplevelser med debatter, diskussioner og mennesker, der er engagerede i europæiske spørgsmål.

 

Foto-highlights fra Europa-Messe 2012

[flickr_set id="72157631627815984"]

 Produktion og projektledelse:
 

Produceret for:


Copyright 2012, Mediehuset København