Livetsreaming af forelæsning fra Køge Sygehus

Gæsteforelæsning v. professor Lino Becerra, Harvard University
Emne: Functional Neuroimaging of Pain and analgesia

Kunde: Køge Sygehus
Sted: Auditoriet, Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Teknik: 3-kameras videoproduktion, livestreaming-udstyr, eksisterende lyd og lys fra auditoriet. PowerPoint overføres digitalt i splitscreen.
Det skal understreges, at der IKKE er anvendt robotkamera, da det svækker den vigtige nerve og følelsen af tilstedeværelse.

NB! dette er kun en promovideo – selve produktionen vises ikke af ophavsretslige årsager.

Skype dialog på web-tv om Grøn omstilling  sendes live på www.mediehuset-kbh.dk/klima-og-energi mandag, den 7. november kl. 10.00 til 11.30

Direkte studie web-tv på 90 minutter med to deltagende klaser fra Viborg katedralskole og Egedal Gymnasium.

I 2010 lavede klimakommissionen nogle anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive fri af fossile brændstoffer senest i 2050. Nogle af de anbefalinger klimakommissionen kom med, handler om, at dække elektricitet og varme med biogas, vindmøller, solceller, geotermisk energi og bølgeenergi. Disse alternative CO2-neutrale og vedvarende energikilder er beskrevet i filmen Grøn omstilling – hvor svært kan det være


Medvirkende
Martin Lidegaard, folketingsmedlem for Radiale Venstre
Sune Tjalfe Thomsen, forsker i bioenergi ved Københavns Universitet
Repræsentant fra Vestas

Studievært: Sune Gudmundsson

Producent: Mediehuset København med støtte fra Undervisningsministeriet.

For Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) producerer Mediehuset København livestreaming video af eventet ”Det amerikanske præsidentvalg”. Videoproduktionen foretages på stedet, med videooptagelse, video-mixing og livestreaming.

Der optages med flere kameraer på stativ. Kameraerne kan have op til 2 positioner, 1 kameraer i højre og venstre side af rummet rettet mod scene/foredragsholder og 1 kamera der fra scenen er rettet mod foredragsholders profil og publikum. Der kan anvendes av-input på location.

Kameraerne er kablet til en produktionsenhed, som er opstillet i eller udenfor for eventlokalet – efter aftale Der anvendes intercom så der kan være en ubemærket kommunikation mellem produktionsleder og kameramandskabet

Efterfølgende redigeres optagelserne i kapitler og offentliggøres on-demand senest 24 timer efter eventafslutning.

Løsningen er inklusiv standard grafikpakke: intro og outro, nametags, player og web-tv statistik.

Produktionsudstyr:
Kameraer: 2 broadcast kameraer i HD,
Produktionsenheder: Livestreaming production suite
Lys: Lokalets eget lys
Lyd: Output fra lokalets mixer/PA anlæg inklusive mikrofoner

Mandskab: 1 produktionsleder,2 av-medarbejdere, moderator(DIIS) og 2 runners (DIIS) til håndtering af publikumsmikrofoner til spørgsmål og digital overførelse af PowerPoint præsentation.

Speakers:
Lars Gert Lose, Danish Ambassador to the United States of America
James Traub, Author, Journalist and Senior Fellow at Center on International Cooperation, New York University
Vibeke Schou Tjalve, Senior Researcher, DIIS
Fabrizio Tassinari, Senior Researcher, DIIS
Andreas Bøje Forsby, Researcher, DIIS
Helle Malmvig, Senior Researcher, DIIS
Flemming Splidsboel Hansen, Senior Researcher, DIIS

Moderator: International Correspondent Steffen Gram

Kunde: Dansk Institut for International Studier (DIIS)

Sted: Eigtveds Pakhus, København