Det Fynske Folkemøde 2018

Det Fynske Folkemøde 2018 finder sted i Fyens Stiftstidendes Mediehus på Banegårdspladsen i Odense lørdag den 1. september kl 10 til 14.
Knap 5000 mennesker vil lægge vejen forbi for at se politiske debatter, analyser og liveinterviews.
Mange besøger også den politiske markedsplads, hvor der er god mulighed for at møde både lokale og landsdækkende politikere i øjenhøjde.
Desuden afholdes der demokratiworkshops, åben redaktion, og der vil være musik, mad og kulturelle oplevelser.

Læs mere om Det Fynske Folkemøde 2018

PROGRAMOVERSIGT FOR LIVESTREAMING

Lørdag, den 1. September – Medielab

Ordstyrer: Redaktionschef Peter Hagmund, Fyens Stiftstidende

 10.15-10.30: Derfor er det så vigtigt at stemme om Europas fremtid.
Bjarke Møller, direktør ved Tænketanken Europa skyder EU-valgkampen i gang.

 10.30-11.15: Efter Brexit. Hvor går den danske EU-modstand hen?
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Nikolaj Willumsen (Ø), Karsten Hønge (SF), Carsten Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU, seniorforsker Catharina Sørensen, Tænketanken Europa

 11.20-11.45: Er krisen ovre med den nye flygtningeaftale?
Bendt Bendtsen (K), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Christel Schaldemose (S), Rasmus Nordqvist (Å), Bjarke Møller, direktør i Tænketanken Europa

 12.10-12.55: Terror over landegrænser. Skal vi have et europæisk FBI?
Nikolaj Willumsen (Ø), Karsten Hønge (SF), Bendt Bendtsen (K), Christel Schaldemose (S)

Europa Cafe 10.00 til 14.00
I folkemødets åbningstid er der igen i år Europa-Cafe i Medielab, hvor du kan møde politikere og videnspersoner indenfor EU området, som stiller op til debat og måske uformel samtale. Samtidig kan du møde medarbejdere fra Europa-Parlamentet, hvor du bl.a. kan høre om næste års EU-valg.

Produceret af Mediehuset København for Make a Difference Denmark i samarbejde med Fyens Stiftstidende
med støtte fra Europa-Nævnet

This message is only visible to admins

Please enter a Username on the Instagram plugin Settings page

There is no connected account for this username

Folkemødet 2018 på instagram

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page

Det Fynske Folkemøde 2017 udsendelser

Det Fynske Folkemøde 2017 – Nationalisme
Det Fynske Folkemøde 2017 – Flygtninge På Fyn
Det Fynske Folkemøde 2017 – Fattigdom

Transskription af voice-over på filmen “Bag smilet (3) – Seksuel orientering og hadforbrydelse”

Frederik Julius Dahler er 20 år og bor i Brønshøj. Han er homoseksuel og åben omkring sin seksualitet, men det har haft store  konsekvenser og ført til vold.

Karina Kehlet Lins er Psykolog og er en af dem der møder offerene og ser konsekvenserne af, når der bliver begået en hadforbrydelse.

Institut for menneskerettigheder er en statsfinansieret organisation der siden 2011 arbejder med ligebehandling indenfor etnicitet, køn og handicap. Og her arbejder de blandt andet med begrebet hadforbrydelse.

Copenhagen Pride er en menneskerettighedsorganisation der arbejder for at forbedre levevilkårene for LGBTQIA+ personer i Danmark og internationalt. Men også for at sætte fokus på kulturen og skabe synlighed indenfor området. Her oplever de også at den seksuelle orientering og hadforbrydelse går hånd i hånd.

LGBT er en international betegnelse, der dækker over lesbiske, bøsser, bi- og transpersoner. Den mest udbredte seksuelle orientering er heteroseksualitet, hvor det er mand og kvinde der finder sammen, men i dag er der støre diversitet i begrebet seksuel orientering.

For Frederik Julius Dahler stod det en dag klart for ham, hvad hans seksuelle orientering var.

LGBT Danmark er en interesseorganisation der har eksisteret siden 1948 og arbejder for fuld integration og ligestilling på alle niveauer, samfundsmæssige, sociale og politiske for hele LGBT-spekteret. De rådgiver bl.a unge i gymnasierne i at få klarhed over deres seksuelle orientering.

Da Frederik Julius Dahler sprang ud havde hans familie, og nære venner, ikke noget imod at han var homoseksuel, men det var der andre der havde.

Frederik Julius Dahler har flere gange oplevet, at fordi han ikke levede op til andres forventning om, hvordan man skal se ud og være på, så gik det ud over ham.

Den dag på Caféen gik det ikke fysisk udover Frederik Julius Dahler, men det gjorde det en anden gang.

Frederik Julius Dahler havde været udsat for en hadforbrydelse.

loven er formuleret sådan: Hadforbrydelser omtales i Straffelovens §266 b (1)  hvor den  lyder:  ”Den,  der  offentligt  eller  med  forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, for-hånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller  etniske  oprindelse,  tro  eller  seksuelle  orientering,  straffes  med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.”

I henhold til § 81 nr. 6 i Straffeloven skal det ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis en overtrædelse har baggrund i offerets etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. 

Frederik Julius Dahler anmelde sit overfald i bussen til politiet, men da der ikke var nogle direkte vidner, ville politiet ikke bruge ressourcerne på at opklare sagen.

Men hvad siger tallene på området indenfor hadforbrydelse?

Hvordan kan det være, at Institut for menneskerettigheder mener der er mange flere LGBT´er der bliver udsat for en hadforbrydelse?

Frederik Julius Dahler mener ikke han kunne have gjort noget andet, for at Politiet ville kunne tage hans sag.

Spørgsmålet er hvad man kan gøre, hvis man ser en hadforbrydelse.

Den vold Frederik Julius Dahler blev udsat for i bussen har sat dybe spor.

Frederik Julius Dahler kan godt lide at lege med sit udtryk når han går i byen, men spørgsmålet er om det er en god idé.

Spørgsmålet er hvad fremtiden bringer?

Undervisningsformål:

  • at eleverne anvender sociologiske begreber og metoder
  • at øge elevernes kendskab til rettigheder vedrørende krop, kønsidentitet og seksuel orientering.
  • at eleverne på skole- eller klasseniveau formulerer et regelsæt, der forebygger diskrimination, mobning og hadforbrydelser


Teori, forskning og viden
Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i nedenstående forskning

Giddens, Th. Ziehe forskning om “modernitets teorier”

Sexologisk Forskningscenter

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Danish Institute for Study Abroad,
Universitair Ziekenhuis Leuven, Medisch Pedagogisch Instituut Levenslust.

Institut for menneskerettigheder

Bjarke Oxlund Institut for Menneskerettigheder,teamleder, køn, ligebehandling.

Lars Henriksen, forperson, Copenhagen Pride.

Peder Holk Svendsen, forperson, LGBT Danmark.

Karina Kehlet Lins, Psykolog

YDERLIGERE INFORMATION

LGBT DANMARK

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

COPENHAGEN PRIDE

PSYKOLOG KARINA KEHLET LINS

Mediehuset har produceret en casefilm for Kronborg Care om ledelinjer.
Visuelle og taktile ledelinjer hjælper svagtseende med at finde frem – f.eks. til perronen, toilettet eller udgangen på en togstation. Taktil betyder, at ruteafmærkningen kan mærkes med en blindestok. Visuel betyder, at ruteafmærkning er tilstrækkelig kontrastfyldt ift. gulvet, således at svagtseende personer lettere kan orientere sig. Kronborg Care har i samarbejde med DSB, dækket Københavns Hovedbanegård med ledelinjer.

Videotype: Casefilm
Kunde: Kronborg Care / DSB
Anvendes på Medie: Website og storskærme
Anvendelsesformål: DSB og Kronborg Care anvender filmen som præsentationsfilm for at fremme udbredelsen af ledelinjer på andre togstationer i Danmark.

Den seksuelle orientering kan gå i mange retninger, men med mindre der er forståelse og accept af det enkle individ, kan misinformation og diskrimination føre til vold, både fysisk og verbalt. Mød Frederik Julius Dahler der er homoseksuel og har været udsat for en hadforbrydelse. Hvor går grænsen for, hvornår der er tale om en overtrædelse, både lovmæssigt og moralsk?

Medvirkende:
Frederik Julius Dahler
Bjarke Oxlund Institut for Menneskerettigheder,teamleder, køn, ligebehandling.
Lars Henriksen, forperson, Copenhagen Pride.
Peder Holk Svendsen, forperson, LGBT Danmark.
Karina Kehlet Lins, Psykolog

FOTOS TIL BRUG I UNDERVISNING

Bag smilet – en introduktion

Filmene har til formål er at fremme undervisning i *)LGBT+ rettigheder på gymnasierne og forebygge diskrimination, mobning og hadforbrydelser. Undervisningsmaterialet er målrettet samfundsfag på c niveau og inddrager videnskaberne sociologi og psykologi – anvendt i forskning om seksualitet og menneskerettigheder. Debat, oplysning og undervisning om LGBT+ , skaber selvstændige meninger og viden hos eleverne omkring de forskellige problematikker, som LGBT+ personer kan blive udsat for.

Film og undervisningsmaterialet er udarbejdet så eleverne selv danner sig en mening om, hvad der er rigtig, forkert og lovligt, med hensyn til diskrimination, mobning og hadforbrydelser. Der er fokus på, at der i dag er flyende grænser for, hvordan den enkle person ser sig selv, i forhold til begreber som krop, kønsidentitet og seksuel orientering. Der er ikke noget der hedder en rigtig mand og en rigtig kvinde, alle er forskellige og mangfoldighed er kodeordet.

Journalist Allan Føns har stået for tilrettelæggelsen af filmene. Lektor Jørgen Lassen har været pædagogisk konsulent. Mediehuset København er producent med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

KOMMER SNART

KOMMER SNART

I am test text for Image with text shortcode.
BAG SMILET - KROP OG DISKRIMINATION

Oliver Hertz Due er transmand og har været udsat for diskrimination i forbindelse med sin seksualitet, krop og udseende

KOMMER SNART

KOMMER SNART

I am test text for Image with text shortcode.
BAG SMILET - KØNSIDENTITET OG MOBNING

Kønsidentitet kan være en flyende grænse og der er ikke et menneske der er ens. Simone Marie Andersen er lesbisk og har fundet sin Kønsidentitet, men har været udsat for mobning på grund af sin seksualitet

*) LGBT+
LGBT+ er et akronym der på engelsk betyder Lesbian, Gay, Bisexual og Transgender og på dansk betyder lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Plusset viser at, der inkluderes andre identiteter så som queer og panseksuel.