Styrelsen for Patientsikkerhed afholder temadag om patientsikkerhed på bosteder. Mediehuset København producerer en video, der gøres tilgængelig for de personaler der ikke har mulighed for at deltage.

 

Baggrund for temadagen

På mange bosteder varetager personalet sundhedsfaglige opgaver, fx dosering af medicin til beboere. Det stiller nogle særlige krav, bl.a. i forhold til sikker håndtering af medicin, sundhedsfaglig dokumentation og instrukser for det sundhedsfaglige arbejde. Derfor afholder Styrelsen for Patientsikkerhed ngole temadage om håndtering af sundhedsfaglige opgaver på bosteder, det ene i København d. 17. januar 2019.

Update

Videoen er indelt i kapitler, således at det er nemt at finde rundt i og springe imellem emnerne og talerne. Resultatet finder du her: Video inddelt i kapitler.

Mediehuset København are covering a town hall meeting for Bupa Global in Copenhagen January 25th 2019.

The production is a multi-camera setup with wireless hand-mic. The final production is delivered to an OVP platform with the possibility to download or leave it on the platform, which allows the video to play – incl. an embed code to implement the video player on its own website or intranet.

Bupa Global is one of the leading international health insurance companies. The Copenhagen branch is more than 10 years.