web 2.0

Bruger-Genereret TV (TV 2.0)

På internettet blev der for et par år siden indført et begreb, Web 2.0, der betød større brugerinteraktivitet på websites. Planen er, at give dig, som seer direkte adgang til sendefladen, via upload af egne produktioner til et prædefineret timeslot på afviklingsserveren. Projekter laves i samarbejde med CMI.