Arbejdskraftens fri bevægelighed er en af EUs grundpiller og den medfører bl.a. mange udenlandske arbejdere på danske arbejdspladser, hvilket har medført en livlig debat om bl.a. social dumping og velfærdsturisme. Tre unge kandidater til Europa-parlamentet 2014 diskuterer emnet.

Medvirkende: Josefine Kofoed Christiansen, EP-kandidat, Det konservative Folkeparti
Katrine Alexandrowiz, EP-kandidat, Socialdemokraterne
Tobias Clausen, EP-kandidat, Folkebevægelsen mod EU
Vært: Mette Pabst
Produktions År: 2014
Produceret af: Mediehuset København

Energi på tværs af Europas grænser. En bedre udnyttelse af energien. Det er nogle af elementerne i EU-Kommissionens strategi til en fælles energiunion.
Målet med energiunionen er, at europæiske borgere og virksomheder skal sikres en sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi til en overkommelig pris.
Strategien har fem hovedelementer med fokus på: et indre energimarked, energieffektivitet, mindske klimapåvirkning ved produktion af energi, forskning og udvikling samt energi forsynings uafhængighed fra ikke europæiske lande.

Debatten er på 60 minutter og sendes fra Mediehuset København som Web-TV. Deltagerne stiller spørgsmålene direkte til gæsterne i studiet via Skype.

Medvirkende:
Magnus Hornø Gotlieb, Dansk Energi
Steen Gade, MF, SF
Laurs Nørlund, Europa-kommissionen

Studievært: Ole Stephensen

Programbeskrivelse
Flere og flere europæere arbejder i lavtløns job og uden rettigheder. Antallet af fattige vokser.For første gang i årtier oplever arbejdere, at deres børn får ringere vilkår på arbejdsmarkedet, end de selv har haft.Det er vilkår, der kan være på vej til Danmark.

Middelklassen er under pres, og de unge kæmper for at bide sig fast på arbejdsmarkedet over hele Europa.
“Mange faste job bliver erstattet af vikarjob, enmandsfirmaer og korte ansættelser med færre rettigheder.
Det gør lønmodtagerne i Europa sårbare og skaber en stor usikkerhed”, siger Kristian Weise, direktør i Cevea.

Spørgsmål direkte til de med virkende i studiet via Skype.

Gæster i studiet
Kristian Weise, direktør tænketanken Cevea
Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokraterne
Morten Løkkegaard, Folketingskandidat, Venstre

Skype gæster
Elever fra Nordborg Slots Efterskole
Peter Laugesens, Vores Europa

Ordstyrer: Ole Stephensen

Europa Dialog – Europa på kanten blev sendt 1. gang: Fredag, den 17. april kl 10.00 til 11.00
Direkte live Web-TV på www.mediehusetkbh.dk/europa-dialog

Europa Dialog – Erasmus+

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram. Programmet samler tilskud til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program.
Europæisk Volontør Service (EVS) er et EU-finansieret program under Erasmus+, som giver unge mellem 17 og 30 år mulighed for at tilbringe 2-12 måneder i et europæisk land og udføre frivilligt arbejde. Bruger unge mulighederne i et frit og tilgængeligt Europa? Hvad er tendensen?
Gør unge brug af uddannelse på tværs af landegrænser i Europa?
Kort sagt: Hvad er der af konkrete europæiske tilbud til de unge – og gør de brug af dem?

Medvirkende:
Sissi Jørgensen, Volontør
Pia Lieberknecht Axelsen, Projektkoordinator, ICYE
Elena Askløf og Peter Laugesen, Vores Europa
Andreas Bruun, Fuldmægtig, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Jakob Clausen Jensen, Efterskoleforeningen
Ole Madsen, Center for frivilligt socialt arbejde
Lisa Brun, Projekt Frivillig

Studievært: Ole Stephensen

Nyttige links
Erasmus+ ICYE Vores Europa

TEMA: Ungdommens Europa – tre unge kandidater debatterer!
Ungdomsarbejdsløsheden er gigantisk i flere sydeuropæiske lande, bl.a. Spanien og Grækenland, og selv om Danmark og andre lande i denne del af Europa ikke har procenter på 50 og 60, er det også et alvorligt problem her. Hvad er svaret? Hvad kan gøres for at forhindre at en generation tabes med alle de ubehagelige konsekvenser det får? Er en forstærket uddannelsesindsats en vigtig del af svaret? Tre unge kandidater debatterer ungdommens Europa.
Kandidater
Christian Kjølhede, Det radikale Venstre. Nicolai Svejgaard Poulsen, Venstre.
Anders Vistisen, Dansk Folkeparti.

Ordstyrer Mette Pabst.

En stor del af en dansk ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, enten i form en gymnasial uddannelse eller en uddannelse på en erhvervsskole. Frafaldsprocenten er imidlertid meget større på erhvervsskolerne end i gymnasierne, og det er problematisk, dels for den unge og dels for det danske samfund, som har brug for mange unge med en faglig uddannelse.
I dette program ser vi på de danske ungdomsuddannelsers udfordringer set i forhold til det danske arbejdsmarked, men også set i et europæisk perspektiv. Hvordan ser tingene ud i vore nabolande og kan vi lære noget af dem?

 

Europa Dialog 2: Ungdomsuddannelser
Dato: Fredag, 1. november kl. 10-11
Gæster:
Rasmus Holme Nielsen, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Lasse Jensen, Metal Ungdom
Jørgen Torsbjerg Møller, kontorchef, Undervisningsministeriet
Elever: Vandel Efterskole og Venø Efterskole
Studievært: Claus Larsen-Jensen
Programindhold

Året for Borgernes rettigheder i Europa og Europa-parlamentsvalget i 25. maj 2014 er udgangspunktet for en diskussion om unges rettigheder i Europa. Uddannelse og beskæftigelse er to vigtige temaer. Det europæiske initiativ, ungdomsgarantien, er endnu et vigtigt element.

 

”Youth in Action” – som en række ungdomsorganisationer deltager aktivt i – vil også blive berørt.
Spørgsmål
Hvilke politiske og sociale rettigheder har de unge europæere og hvordan garentres de?
Hvordan sikres uddannelse og beskæftigelse til Europas unge?
Hvad er den europæiske ungdomsgaranti og hvilke muligheder er der for dens faktiske gennemførelse?
Hvordan styrkes de unge europæiske demokratiske engagement, herunder deltagelse ved Europa-parlamentsvalget i maj 2014?
Hvis du vil vide mere om unges rettigheder i Europa
Folketingets EU-oplysning: Dine rettigheder www.eu-oplysningen.dk/emner/EUrettigheder/
Ungdomsgaranti: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=da
Ungdommens EU Topmøde. www.facebook.com/pages/Ungdommens-EU-Topm%C3%B8de/349349635086854

 

Gæster:
Zacharias Polonius, formand for Landssammenslutningen af handelsskoleelever
Martin Ryom, formand for Erhvervsskoleelevernes Organisation
Cathrine Nielsen, Næstformand for FIC SOLIDAR Ungdom
Studievært: Claus Larsen-Jensen
Programbeskrivelse

Siden 2008 har Europa været ramt af en finanskrise. Meningerne er delte hvad angår årsagerne til krisen, og følgelig også hvad man skal gøre for at komme ud af den. På europæisk plan har man vedtaget forskellige tiltag for at sikre en bedre regulering af den finansielle sektor.
Men spørgsmålet er om det er den rette medicin i den nuværende situation?

Medvirkende: Steen Gade, MF, Socialistisk FolkepartiF
Hans Kristian Skibby, MF, Dansk Folkeparti
Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Vært: Claus Larsen-Jensen
Produktions År: 2013
Produceret af: Mediehuset København

Kapitalens fri bevægelighed er en del af fundamentet i det europæiske samarbejde. Er det et nødvendigt onde eller en fordel? Skal finanssektoren i højere grad reguleres eller tværtimod sættes mere fri?

Medvirkende: Morten Messerschmidt, EP-kandidat, Dansk Folkeparti
Teis Volstrup, EP-kandidat, SF
Nichlas Vind, EP-kandidat, Det konservative Folkepart
Vært: Ole Stephensen
Produktions År: 2014
Produceret af: Mediehuset København