Europa Dialog Arkiv | Mediehuset København

Arbejdskraftens fri bevægelighed er en af EUs grundpiller og den medfører bl.a. mange udenlandske arbejdere på danske arbejdspladser, hvilket har medført en livlig debat om bl.a. social dumping og velfærdsturisme. Tre unge kandidater til Europa-parlamentet 2014 diskuterer emnet....

Energi på tværs af Europas grænser. En bedre udnyttelse af energien. Det er nogle af elementerne i EU-Kommissionens strategi til en fælles energiunion....

Flere og flere europæere arbejder i lavtløns job og uden rettigheder. Antallet af fattige vokser.For første gang i årtier oplever arbejdere, at deres børn får ringere vilkår på arbejdsmarkedet, end de selv har haft.Det er vilkår, der kan være på...

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram. Programmet samler tilskud til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program....

Ungdomsarbejdsløsheden er gigantisk i flere sydeuropæiske lande, bl.a. Spanien og Grækenland, og selv om Danmark og andre lande i denne del af Europa ikke har procenter på 50 og 60, er det også et alvorligt problem her....

En stor del af en dansk ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, enten i form en gymnasial uddannelse eller en uddannelse på en erhvervsskole....