Igennem alle årene har EU givet kolossale summer i støtte til landbruget. Omkring 40 procent af EU’s budget går i dag til landbruget, som dermed udgør en af de største udgiftsposter på EU’s budget. Dette er der flere grunde til. Dels ville man på baggrund af mangelsituationer i bl.a. krigstider sikre fødevareforsyningen, og dette mål er sikret for længst. Dels ville man støtte landdistrikternes udvikling og det havde både politiske og sociologiske grunde. I dette program sætter vi fokus på den omdiskuterede landbrugsstøtte i både et historisk og nutidigt perspektiv.

Medvirkende: Analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS

Produktion: Mediehuset København

EU er skabt for at tilgodese store virksomheders behov, mener mange socialister, især i Skandinavien. Det indre marked er derfor det helt centrale arbejdsområde for EU. Forbruger- og miljøhensyn må gang på gang vige for erhvervsinteresser. Det begrænser det reelle demokrati, hvilket EU’s institutionelle opbygning i øvrigt også gør. Socialister i andre dele af EU er nok enige i en del af denne kritik, men ikke enige i konklusionen: at landet i hvilket de bor, er bedst tjent ved at melde sig ud af EU. I denne video redegøres der for denne holdning til EU.

Medvirkende: Folketingsmedlem Søren Søndergaard, Enhedslisten

Produktion: Mediehuset København

EU blev skabt som et fredsprojekt på baggrund af to verdenskrige, der i det 20. århundredes første halvdel hærgede Europa, ikke mindst store, krigsførende lande som Frankrig, Tyskland og Storbritannien. De to gamle hovedfjender i Vesteuropa, Frankrig og Tyskland, blev forsonet i fred, og det har der været mellem de gamle fjender lige siden. Men selvom de gamle hovedfjender blev allierede i projekt EU, ånder alt ikke fred og idyl i Europa. Gennem årene har der været interne stridigheder i både Nordirland og Balkanlandene, og nu truer også terroren freden i Europa. I dette program redegøres der for EU’s historie og de udfordringer, det europæiske fredsprojekt står overfor.

Medvirkende: Lektor Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Syddansk Universitet

Produktion: Mediehuset København

EU’s indre marked står i dag som en af de helt centrale grundpiller i det europæiske samarbejde. Det europæiske indre marked er verdens største hjemmemarked med omkring 500 millioner forbrugere og 20 millioner virksomheder. Det frie marked handler ikke kun om nedbryde toldmurer, men også om fri bevægelighed for borgere og virksomheder til at handle, arbejde, studere og rejse frit i hele Europa. De muligheder, det indre marked giver, er skabt ved løbende at fjerne barriere mellem EU-landene. I dette program redegøres der for det indre markeds historiske udvikling, samt hvordan det indre marked påvirker os danskere.

Medvirkende: Analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS

Produktion: Mediehuset København

 

 

 

 

Flygtningekrisen er et massivt problem for EU. Både i et globalt, et europæisk og et dansk perspektiv skaber flygtningestrømmen nye dilemmaer. Det er et faktum, at EU står med en kæmpe udfordring i forhold til at løse flygtningespørgsmålet. På de store linjer skal man finde ud af, om man kan og skal løse flygtningeproblematikken som en fælles union, eller om landene må løse udfordringerne for sig selv. På det nationale plan står spørgsmålet om, hvordan man håndterer og integrerer flygtninge. Vi ser på disse spørgsmål, på presset på EU’s ydre grænser og på den komplekse globale virkelighed, som EU står overfor.

Medvirkende: Direktør Bjarke Møller, Tænketanken EUROPA

Produktion: Mediehuset København

 

 

 

 

Europæiske borgere har ret til at bevæge sig frit mellem landegrænser og arbejde, hvor de vil. Det er en af hjørnestene i EU. Men spørgsmålet er, om den fri bevægelighed kan blive lige fri nok. Meningsmålinger viser, at et mange danskere ønsker at begrænse den fri bevægelighed, fordi de er bange for at miste deres job til en østeuropæer, der kan gøre deres arbejde billigere. Er østeuropæerne virkelig en trussel for danskerne? Vi stiller skarpt på den fri bevægeligheds muligheder og udfordringer med fokus på Danmark.

Medvirkende: Forbundssekretær Søren Heisel, 3F

Produktion: Mediehuset København