Om brug af materialet i forbindelse med klasserumskultur

Filmmaterialet kan bruges i forbindelse med udvikling af en tryg og positiv klasserumskultur. Man regner med, at ca. 8-15% af en årgang vil være LGBT+orienterede, hvilket svarer til, at der i en klasse er op mod 4 personer, der er LGBT+orienteret. Da Homofobi og kønsstereotyp tænkning stadig er forholdsvis almindelig udbredt i det danske samfund, giver det god mening at tage spørgsmålet og sikret tolerance og en god tone inden såvel som udenfor klasserummet.
I forbindelse med udfærdigelse af rammerne for en klasserumskultur kan man lade sig inspirere af nedenstående skabelon. Se nærmere herom under punkt 2.1.

På billedet ses en ung mand med et drenget udseende. Billedet er til episoden BAG SMILET - KROP OG DISKRIMINATION

Opgave 1

Vis sekvensen fra bag smilet 1: 0.45 – 1.20 og 5.20 – 6.10 om Olivers transkønnethed.
Eleverne skal forholde sig til en forestillet situation. Eleverne inddeles parvis og notere stikord ned.

Spørgsmål
⦁ Forestil dig, at det var en i klassen, der netop havde fortalt jer det om sig selv, som Oliver gør på klippet – Hvordan ville du selv reagerer, hvis en i klassen fortalte det om sig selv – hvordan tror du klassen ville reagere? Hvad mener du, er den rigtige måde, at tage imod sådan en fortælling på?

Opgave 2

Vis sekvensen fra bag smilet 1: 12.15 – 13.45
Eleverne skal diskutere sprogbrug.

Spørgsmål
⦁ Hvordan opfatter i brugen af udtryk som ”So Gay”, ”Bøssekarl”, ”Lebbe” og andre udtryk, der fungerer nedsættende og marginaliserende? Hvordan synes de at man skal reagere, hvis disse og andre udtryk – herunder også racistiske ytringer – bliver bruget i klasseregi?

Opgave 3

Vis sekvensen fra bag smilet 2. 6.06 – 8.18
Eleverne inddeles kønsopdelt i grupper af 3-4 og skal diskutere, hvad det er for mekanismer, der gør sig gældende i den proces, som Simone beskriver hvor hun langsom mister sine gamle relationer efter at have været sprunget ud. Drengegrupperne får besked på, at casen er den samme, men personen hedder Simon.

Spørgsmål
⦁ Hvad mener I der sker inde i veninden da hun hører om Michelles nye kæreste? Hvad kan forklare, at Simones langsom glider ud af vennegruppen. Hvordan mener I, at man kan forhindre, at noget tilsvarende sker i jeres klassemiljø, hvis nogen springer ud som homoseksuelle?

⦁ Hvordan skal man forholde sig til to piger eller to drenge, der kysser hinanden på offentlige steder i nattelivet? Hvad er god stil, når man går i byen? Hvor går grænsen i forhold til, at være ”sjov og fræk” og så være ”stupid og krænkende”? Brug Simones historie fra byen.

BAG SMILET - SEKSUEL ORIENTERING OG HADFORBRYDELSE - Film 3

Opgave 4

Vis sekvensen fra bag smilet 3. 6.38 – 815
Eleverne inddeles i grupper af 4, for at diskutere deres konkrete klassemiljø på baggrund af Frederiks historie.
Opgave: Inden I går i gang med, at besvare opgaven, skal I alle sammen have læst den lille tekst nedenfor ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”.

Spørgsmål
⦁ Hvad er målet ifølge loven om undervisningsmiljø og hvilke krav stille loven til elever, lærere og skolens ledelse?
⦁ Frederik Julius Dahler fortæller i filmen om hvordan han kom ud for en række ubehagelige oplevelser på sit gymnasium dengang han sprang ud. Vurder hvad loven siger om de episoder han har været udsat for på sin skole?
⦁ Diskuter hvordan din klasse ville reagere, hvis en pige eller dreng erklærede sig om LGBT+person.
⦁ Diskuter hvad I ville gøre, hvis I oplevede, at en af klassekammeraterne blev udsat for drilleri, skub eller decideret vold og hadforbrydelser pga. sin seksualitet.
⦁ Diskuter hvornår er det et sjovt drille og skub og hvornår bliver det til mobning og hadforbrydelse.
⦁ Diskuter følgende. ”Er det i orden at en dreng tager til skolefest med pailletter og læbestift?”
⦁ Diskuter følgende. En af drengene er sprunget ud som transperson og insisterer på at bruge pigetoilettet. Hvordan vil I forholde jer til det?
⦁ Elsebeth er sprunget ud som lesbisk. I klassen gennemgår man en Leonora Christina Skov tekst. Klassen skal først undersøge, hvem forfatteren er, og ret hurtig finder de ud af, at hun er erklæret lesbisk. Da klassen gennemgår novellen, bliver nogen af drengene ved med at stikke til Elsebeth med bemærkninger om, at ”så er du da ikke helt alene i verden” og ”er hun ikke noget for dig Elsebeth” og andre ubehageligheder.
⦁ Hvordan synes I at læreren og klassen skal reagere i den situation?

Lovgivningstekst:  ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
Kapitel 1: Generelle rettigheder og pligter
§1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø (..).
§1. Stk. 3. Eleverne og de studerende m.fl. skal medvirke til og samarbejde med ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø og herunder bidrage til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.
Kapitel 1 a:
§ 1 c. Konstaterer uddannelsesstedets ledelse problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende, udarbejder ledelsen en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør. Tilsvarende gælder, hvis uddannelsesstedets ledelse eller en elevs forældremyndighedsindehavere anser det for nødvendigt som følge af elevens bekymrende tilstand eller adfærd, herunder sygdom og fravær, på grund af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning el.lign.

Oliver Hertz Due er transmand og har været udsat for diskrimination i forbindelse med sin seksualitet, krop og udseende. Han og mange andre passer ikke ind i et traditionelt billede af kroppen og i filmen belyses problematikken ud fra et mangfoldighedssynspunkt. Der vil blive fokuseret på, hvornår er der tale om diskrimination, både lovmæssigt og moralsk.

Medvirkende:
Oliver Hertz Due
Bjarke Oxlund Institut for Menneskerettigheder,teamleder, køn, ligebehandling.
Lars Henriksen, forperson, Copenhagen Pride.
Peder Holk Svendsen, fhv. forperson, LGBT Danmark.
Karina Kehlet Lins, Psykolog

Promotion til Bag Smilet (1) – Krop og diskrimination

FOTOS TIL BRUG I UNDERVISNING

Kønsidentitet kan være en flyende grænse og der er ikke et menneske der er ens. Simone Marie Andersen er lesbisk og har fundet sin Kønsidentitet, men har været udsat for mobning på grund af sin seksualitet.  Men dilemmaet opstår omkring, hvornår der er tale om daglig tale eller det kan identificeres som mobning. Der er både et lovmæssigt synspunkt og et moralske synspunkt at tage stilling til.

Medvirkende:
Simone Marie Andersen
Bjarke Oxlund Institut for Menneskerettigheder,teamleder, køn, ligebehandling.
Lars Henriksen, forperson, Copenhagen Pride.
Peder Holk Svendsen, fhv. forperson, LGBT Danmark.
Karina Kehlet Lins, Psykolog.

Promotion til Bag Smilet (2) – Kønsidentitet og mobning

FOTOS TIL BRUG I UNDERVISNING

Temadag om patientsikkerhed på bosteder

Styrelsen for Patientsikkerhed afholder 3 temadage i 2019, hvor du kan få råd og inspiration til, hvordan man kan varetage sundhedsfaglige opgaver på bosteder.

Vi har nu optaget en video på temadagen den 17. januar 2019, så alle har mulighed for at følge med.

Den er inddelt i forskellige afsnit, så du nemt kan springe rundt i videoen og se de dele, du er særligt interesseret i. De forskellige inddelinger af afsnit finder du under videoen.

[pdf-embedder url=”https://mediehuset-kbh.dk/wp-content/uploads/2019/02/Mediehuset-København-Studio-Specs.pdf” title=”Mediehuset København – Studio Specs”]

[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]https://mediehuset-kbh.dk/wp-content/uploads/2017/10/Vejledning-til-digital-undervisning.pdf[/pdfviewer]