Claus Larsen-Jensen – en socialdemokrat i Bruxelles

Produkttype: Profilvideo

Titel: Claus Larsen-Jensen – en socialdemokrat i Bruxelles
Produktionsformat: on-location produktion

 

Transkription:

Indledende speak:
Europa-parlamentsbygningen i Bruxelles er på den ene side omgivet af en lille park. På den anden side er Luxembourg-pladsen, hvor der ind imellem er demonstrationer, som f.eks. denne, der handler om det lille afrikanske land Djibouti.

At kalde det for én bygning er faktisk en tilsnigelse, Europa-parlamentet er nemlig en række bygninger, der er knyttet sammen ved hjælp af gangbroer og andet, så helhedsbilledet er aldeles uoverskueligt. Det hænder ofte at nogle farer vild i de mange gange og lokaler; før eller siden finder de dog ud af labyrinten. Endnu er der ikke fundet noget skelet i en fjern afkrog af bygningerne.

I begyndelsen af april 2014 tilbragte en fotograf og jeg nogle dage i bygningerne for at finde ud af hvad et medlem af Europa-parlamentet bruger sin tid på når vedkommende er i parlamentet. Udgangspunktet var den danske socialdemokrat Claus Larsen-Jensen, der i december 2013 afløste Dan Jørgensen da han blev minister i Danmark, men to andre socialdemokrater, Ole Christensen og Christel Schaldemose, kommer også til orde. Her tager Ole Christensen sig af en besøgsgruppe fra Dronninglund gymnasium i Nordjylland. Det er ét element i parlamentarikernes arbejde og nordjyden Ole Christensen ser ud til at trives med opgaven.

 

Voice-over af Claus Larsen-Jensen:
Speak 2: Der er utrolig mange konferencer i huset. Typisk er en parlamentariker ansvarlig, og for organisationerne, der arrangerer, er det en fordel at være i parlamentet, hvor der er mulighed for god kontakt til vigtige beslutningstagere, de europæiske politikere. Claus Larsen-Jensen deltog i en konference, der tog udgangspunkt i organisationen SOLIDARS arbejde.

Speak 3: I en hall på vej fra mødet render vi ind i en kampagnestand, og må lige høre hvad det drejer sig om. Renovate Europe handler om at reducere energiforbruget i bygninger. Dette spørgsmål vil man gøre opmærksom på overfor Europa-parlamentarikerne og nogle af dem har ladet sig fotografere indenfor kampagnens rammer som et tegn på opbakning.

Speak 4: Europa-parlamentets behandling af et lovforslag afviger ikke afgørende fra lovbehandlingen i et nationalt parlament, f.eks. Folketinget. Et grundigt udvalgsarbejde lægger fundamentet, undervejs tager de politiske grupper stilling til det og til sidst behandles det i plenarsalen, hvor der stemmes om det. Christel Schaldemose sidder i tre udvalg, og de er udgangspunktet for hendes parlamentariske arbejde.

Speak 5: Christel Schaldemose beskriver en EU-borgers morgen og hun kunne blive ved med at beskrive borgerens dag og aften med udgangspunkt i Europa-parlamentets lovgivning. EU er overalt i hverdagen, så det er langt fra ligegyldigt, det de arbejdsomme mennesker i Bruxelles beskæftiger sig med. Som nævnt holdes der også møder i de politiske grupper i parlamentet, bl.a. er der delegationsmøder, hvor de danske socialdemokrater afstemmer tingene.

Speak 6: De danske socialdemokrater deltager naturligvis i de europæiske socialdemokraters samlede møder.

Speak 7: Inden afstemningerne holder Claus Larsen-Jensen et møde med sin politiske assistent Ole Rydahl Svensson. Her briefes han om det, der skal foregå i salen og holdninger kommer på plads.

Speak 8: I de dage, hvor vi var der, var en sag om interkontinentale flyruters CO2-udslip til behandling i forskellige instanser.

Speak 9: Claus Larsen-Jensen leder en lille arbejdsplads på tre, ham selv på det ene kontor og i nabokontoret Ole og Ann.