Strategi for den digitale erhvervsuddannelse marts 2015 12

Digitalt undervisningsindhold til Undervisningsministeriet

I Mediehuset København er vi stolte af at skulle producere digitalt undervisningsindhold til De Nye Erhvervsuddannelsers Grunduddannelse, ifølge aftale med Undervisningsministeriet. undervisningsmaterialerne produceres som en del af De Nye Erhvervsuddannelsers digitale dagsorden.

Det er ligeledes en stor glæde at skulle producere undervisningsindhold til gymnasierne i Danmark indenfor fagene samfundsfag og geografi. Dette indhold produceres ligeledes i samarbejde med Undervisningsministeriet.

digi-erhvervsudd     UVM