Europa Dialog 12 - Finanskrisen | Mediehuset København

Europa Dialog 12 – Finanskrisen

TEMA: Finanskrisen
Kapitalens frie bevægelighed er en del af fundamentet i det europæiske samarbejde. Liberaliseringen af den finansielle sektor over hele verdenen har medført et Europa i krise.
Er dette et markedsvilkår eller noget der kan forhindres?
Six-pack indeholder retsakter til styrkelse af budgetdisciplinen, koordinering af den økonomiske politik samt overvågning af makroøkonomiske ubalancer fordelt på tre nye forordninger og et nyt direktiv samt ændring af de to eksisterende forordninger under stabilitets- og vækstpagten.
Kandidater
Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti
Nichlas Vind, Det konservative Folkeparti
Teis Volstrup, SF
Ordstyrer Ole Stephensen.

MH0714 Europa Dialog 12 – Finanskrise0000