Europa Dialog (6) Unges rettigheder i Europa (del 1) | Mediehuset København

Europa Dialog (6) Unges rettigheder i Europa (del 1)

Året for Borgernes rettigheder i Europa og Europa-parlamentsvalget i 25. maj 2014 er udgangspunktet for en diskussion om unges rettigheder i Europa. Uddannelse og beskæftigelse er to vigtige temaer. Det europæiske initiativ, ungdomsgarantien, er endnu et vigtigt element.

 

”Youth in Action” – som en række ungdomsorganisationer deltager aktivt i – vil også blive berørt.
Spørgsmål
Hvilke politiske og sociale rettigheder har de unge europæere og hvordan garentres de?
Hvordan sikres uddannelse og beskæftigelse til Europas unge?
Hvad er den europæiske ungdomsgaranti og hvilke muligheder er der for dens faktiske gennemførelse?
Hvordan styrkes de unge europæiske demokratiske engagement, herunder deltagelse ved Europa-parlamentsvalget i maj 2014?
Hvis du vil vide mere om unges rettigheder i Europa
Folketingets EU-oplysning: Dine rettigheder www.eu-oplysningen.dk/emner/EUrettigheder/
Ungdomsgaranti: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=da
Ungdommens EU Topmøde. www.facebook.com/pages/Ungdommens-EU-Topm%C3%B8de/349349635086854

 

Gæster:
Zacharias Polonius, formand for Landssammenslutningen af handelsskoleelever
Martin Ryom, formand for Erhvervsskoleelevernes Organisation
Cathrine Nielsen, Næstformand for FIC SOLIDAR Ungdom
Studievært: Claus Larsen-Jensen
Programbeskrivelse