4f99a2e85f42d34938f01937220a3968

Europapolitik i øjenhøjde (2) – Anne E Jensen

TRANSPORTPOLITIK I KARLSLUNDE:
Venstrekvinden Anne E. Jensen er næstformand i parlamentets Udvalg vedrørende Politikudfordringer. Bag denne lidt pudsige titel gemmer sig en gruppe politikere, som har fået til opgave at forberede EU’s næste budgetperiode, der begynder i 2013, og som dels har snævre økonomiske rammer, og dels skal samtænke en lang række politikområder, bl.a. økonomi og et grønnere samfund. Dette vil vi spørge til, men ud fra en meget konkret sammenhæng, idet hun i sommeren 2010 i parlamentet talte om ”intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og samspillet med andre transportformer”. Noget, der lå hende på sinde i denne forbindelse var indførelse af teknologi, der kan lede lastbilchauffører til sikre rastepladser og giver dem mulighed for at booke en rasteplads på forhånd. Med dette som udgangspunkt vil vi tale med hende om EU’s transportpolitik og det kommende budget, og vi vil gøre det på Karslunde rasteplads syd for København, hvor der også er mulighed for at tale med lastbilchauffører om deres dagligdag og hvordan den kunne blive lettere og sikrere.