dansehallerne fokus mediehuset livestreaming 960x540

Fokus – Kunst og Kultur i Den Åbne Skole

Livestreaming: d. 14. januar 2016, kl. 15.30 – 17.00

Dialogmødet består af Ellen Trane Nørby (Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling) samt Bertel Haarder (Kultur- og Kirkeminister) samt et publikum dels til stede fysisk i salen og dels til stede online via livestreaming her fra siden.

Direkte fra: Dansehallerne, Pasteursvej 20, 1778 København.

Målgruppe: Alle relevante interessenter fra de aktuelle brancher inviteres til at deltage eksempelvis: De kulturpolitiske ordførere. Børne- og Kulturchefforeningen, Lærerforeningen, Skoletjenesten, Dansk Musiker Forbund, Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, alle aktuelle teatre i landet herunder egnsteatrene, samt FOKUS.