Forskning via Facebook

Facebook-kampagnen – Insektmobilen – som Mediehuset København var ansvarlig for, blev en overvældende succes. Søgningen som frivillig insektindsamler var enorm, og de 150 udvalgte skal indsamle insekter i kæmpenet monteret på deres bilers tag. Insekterne forsvinder langsomt, men hvorfor? Kampagnen søger svar på dette, og alle de indsamlede insekter sendes til analyse på Statens Naturhistoriske Museum. Meget forskning vil fremover foregå ved, at borgerne inddrages via Facebook. Fremadrettet vil Mediehuset København derfor også i langt højere grad invovere sig i innovative projekter, hvor Facebook benyttes.