Lavuk - Kunst for alle | Mediehuset København

Lavuk – Kunst for alle

En film om udviklingen af metoder til kulturformidling til borgere med handicap i Lavuk Stjernens samværs- og aktivitetstilbud. Et projektsamarbejde mellem Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen, Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby og Statens Museum for Kunst, som er støttet af Socialstyrelsen.

Tags: