livestream smartphone mobiltelefon 1188x668

Kursus i livestreaming

Kurset er for dig/jer, der kan producere video, men som mangler erfaringer med livestreaming. Vi arbejder med livestreaming på flere niveauer; lige fra livestreaming med smartphones, professionel multikamera videoproduktion – og med tilføjelse af livestreaming-enhed på en eksisterende produktionsenhed.

LIVESTREAMING MED SMARTPHONE

livestreaming med mobiltelefon 500X282

Formål: Velegnet til SoMe markedsføring

Type: Livestreaming vha. smartphones med fokus på god lyd og billedkomposition. Anvendelse af SoMe livestreaming Apps til distribution til YouTube og Facebook over WiFi og 4G internetforbindelse.

Rådgivning: Tips og tricks til køb af ekstraudstyr til smartphones – fx relevante mikrofoner.

LIVESTREAMING MED 1 KAMERA

streaming med et professionelt kamera 1345x756

Formål: Velegnet til jer som allerede har en videoproduktionsenhed eller et kamera, som ønsker suppleret med livestreamings-faciliteter. Ved 1-kamerasproduktion gives mere trådløs frihed i felten.

Type: Livestreaming vha af en simpel, men professionel streamingenhed. Distribution til flere medieplatforme (website, YouTube, Facebook, etc.).
Distribution til flere medieplatforme (website, YouTube, Facebook, etc.), over flere typer internetforbindelser (LAN, 4G og WiFi).

Rådgivning: Tilkøbsmulighed for gøre brug af vores konsulenter, hvis der efterfølgende skulle være behov for hjælp til udstyrsindkøb og opsætning.

LIVESTREAMING I BROADCASTKVALITET

Livestreaming professionel flerkamerasproduktion udstyr 2932 960x c

Formål: Velegnet hvis behovet er at dække store events fx med scene og fra auditorium.

Type: Full-scale flerkamerasproduktion, med en central produktionsenhed, som også giver mulighed for grafisk overlay, lyd fra ekstern lydmixer, digital input fra Mac/PC med PowerPoint præsentation. Distribution til flere medieplatforme (website, YouTube, Facebook, etc.), over flere typer internetforbindelser (LAN, 4G og WiFi)

Rådgivning: Inkluderer brug af vores konsulenter, hvis der efterfølgende skulle være behov for hjælp til udstyrsindkøb og opsætning.