Kursus i livestreaming | Mediehuset København
livestream-smartphone-mobiltelefon-1188x668

Kursus i livestreaming

Kurset har til formål at give kursisterne indsigt, viden og praktisk erfaring med videoproduktion samt brug af video til information og promovering. VAL 8 kurset arbejder igennem 8 moduler med hele kæden fra ideudvikling og produktion til færdigbearbejdning og publicering af videoprodukter på internettet og sociale medier. I kursusforløbet lærer kursisterne, med udgangspunkt i egen jobsituation eller fritidsområde og med eget video produktionsudstyr, at producere videoproduktioner, samt hvordan man kan bruge video på egen hjemmeside, publicering på Facebook og andre sociale medier.

LIVESTREAMING MED SMARTPHONE

Formål: Velegnet til SoMe markedsføring

Type: Livestreaming vha. smartphones med fokus på god lyd og billedkomposition. Anvendelse af SoMe livestreaming Apps til distribution til YouTube og Facebook over WiFi og 4G internetforbindelse.

Rådgivning: Tips og tricks til køb af ekstraudstyr til smartphones – fx relevante mikrofoner.

LIVESTREAMING MED 1 KAMERA

Formål: Velegnet til jer som allerede har en videoproduktionsenhed eller et kamera, som ønsker suppleret med livestreamings-faciliteter. Ved 1-kamerasproduktion gives mere trådløs frihed i felten.

Type: Livestreaming vha af en simpel, men professionel streamingenhed. Distribution til flere medieplatforme (website, YouTube, Facebook, etc.).
Distribution til flere medieplatforme (website, YouTube, Facebook, etc.), over flere typer internetforbindelser (LAN, 4G og WiFi).

Rådgivning: Tilkøbsmulighed for gøre brug af vores konsulenter, hvis der efterfølgende skulle være behov for hjælp til udstyrsindkøb og opsætning.

LIVESTREAMING I BROADCASTKVALITET

Formål: Velegnet hvis behovet er at dække store events fx med scene og fra auditorium.

Type: Full-scale flerkamerasproduktion, med en central produktionsenhed, som også giver mulighed for grafisk overlay, lyd fra ekstern lydmixer, digital input fra Mac/PC med PowerPoint præsentation. Distribution til flere medieplatforme (website, YouTube, Facebook, etc.), over flere typer internetforbindelser (LAN, 4G og WiFi)

Rådgivning: Inkluderer brug af vores konsulenter, hvis der efterfølgende skulle være behov for hjælp til udstyrsindkøb og opsætning.