Social inklusion Folkemødet 2015 Europe Nævnet

Social inklusion Folkemødet 2015

Europa 2020, social inklusion og civilsamfundet

Europanævnet har bedt Mediehuset København om tre produktioner fra Folkemødet 2015 på Bornholm. Hovedspørgsmålene programmerne skal belyse er:

Kan EU, nationalstaten, regionen og kommunen sammen med civilsamfundets sociale frivillige organisationer bidrage til social inklusion? Opleves og konstateres der en sammenhæng mellem Europa 2020s mål om social inklusion, regeringens sociale 2020 mål og Danmarks frivillighedscharter? Hvad mener deltagerne på Folkemødet 2015?

Er social inklusion en del af dagsordenen på Folkemødet? Er social inklusion en del af hverdagen?

Europa 2020, social inklusion og civilsamfundet består af 3 tv-programmer på ca. 24 minutter, der sendes på dk4 og Kanal Hovedstaden. Herudover vil de blive distribueret gennem Europa Web-TV biblioteket www.bideo.dk.

EuropaNvnet0_srcset-large