Webtilgængelighed

Mediehuset København hjælper offentlige myndigheder og organisationer med at overholde *lov om webtilgængelighed herunder standarden WCAG 2.1.

Web-player

  • Vi anvender lyd- og videoafspillere til livestreaming og video-on-demand, som opfylder kriterierne i WCAG. Det betyder blandt andet at video-playeren har et robust design, som gør det let for både svagtseende og borgere med andre funktionsnedsættelser har let ved at anvende knapper og andre funktioner i brugerinterfacet.

Videoindhold

  • Vi producerer højopløselige videoproduktioner med knivskarp gengivelse af detaljer, højest mulig kontrast – og ikke mindst en lydkvalitet, som i højere grad har fokus på tale end øvrige lyd kilder.
  • Husk at få klippet dine virtuelle konferencer ned i kapitler, så indholdet bliver mere overskueligt med kapiteloverskrifter
  • Husk at tilføje Metadata der gør det nemmere for brugerne at finde dit indhold i søgemaskinerne og på de sociale medier.

Undertekstning

  • Vi transskriberer alle typer lyd- og videoproduktioner, som vi efterfølgende undertekster – enten ved at brænde dem ind i videoen (burn-in) eller som følgefil til video filen.
  • Vi producerer undertekstningsfiler, som overholder de standarder, der anvendes af YouTube, Facebook, Vimeo og andre populære platforme.

Kommunikation og kontekst

  • Det er vigtigt at du viser dit video materiale i en god kontekst, der har relation til videoindholdet.
  • Tekst, fotos, grafik og levende digitale billeder med lyd er en stærk og effektiv kommunikationsform.

SEO-optimering

  • Transskribering og tekstning af dine videoer øger trafikken på din hjemmeside, da søgemaskinerne

Webinar

  • Se og hør et webinar om webtilgængelighed, transskribering og tekstning her.

*lov om webtilgængelighed – baggrund

Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (lov nr. 692 af 8. juni 2018) gælder som udgangspunkt for alle offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer. Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, man skal følge, når man udvikler websites, så de kan anvendes  af alle – også brugere med handicap. Der er fire overordnede principper i lov om webtilgængelighed, som indholdet på websteder skal overholde: Indholdet skal være opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust.

Hvem er omfattet af loven?
Loven om webtilgængelighed gælder alle offentlige organer, herunder offentligretlige organer. Det enkelte offentlige eller offentligretlige organ har ansvaret for, at egne websteder og mobilapplikationer overholder kravene i loven. Dette gælder også de offentlige organers subsites, emne-hjemmesider og lignende.

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med lov om webtilgængelighed?
Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Her kan du læse mere om den konkrete tilsynsproces. Digitaliseringsstyrelsen er pålagt at gennemføre en række dybdegående og forenklede monitoreringer og afrapportere resultaterne til EU-Kommissionen.

WCAG 2.1
WCAG 2.1 standarden er udarbejdet af den internationale organisation W3C. Det er kapitlerne 9, 10 og 11 i den harmoniserede standard EN 301 549, som definerer lovens krav til webtilgængelighed Kapitlerne henviser direkte til standarden WCAG 2.1, der består af tre tilgængelighedsniveauer: A, AA og AAA. Danske hjemmesider skal overholde standarden på niveauerne A og AA.

Liveudsendelse af videoer skal ikke gøres tilgængelige. Hvis videoerne efterfølgende bliver udgivet eller genudsendt på myndigheders websteder og applikationer, skal de gøres tilgængelige. Det skal ske inden 14 arbejdsdage fra datoen for den oprindelige udsendelse.

Kontakt os for uforpligtende for yderligere information.

Kontakt Claus Sørensen, Mediehuset København 
+45 7020 6620claus@mediehuset-kbh.dk