LGBT+ og EU. Fremtidens Europa. Mediehuset-kbh.dk

LGBT+ & EU

‘Fremtidens Europa’  inddrager danskerne i formuleringen af en dansk holdning til LGBT+ i EU. Projektet afdækkede i 2021 danskernes holdninger til 9 spørgsmål om LGBT+ rettigheder i EU og viderebragte resultaterne til de danske politikere og til ”Konferencen om Europas Fremtid”, der blev afholdt af EU Kommissionen.
Kommissionen har nu udgivet en nogle samlede rapporter på baggrund af konferencen.

Fremtidens Europa. Webinar. Mediehuset-kbh.dk

DELTAG I VORES WEBINARER

Deltag i vores webinarer om LGBT+ rettigheder i EU. Alle kan gratis deltage, og stille deres brændende spørgsmål direkte til webinar-panelet, der består af parlamentarikere, politikere, eksperter og NGO-er.

EU’s grundlæggende værdier er skrevet ind i Lissabontraktatens Artikel 2. Fremtidens Europa. Mediehuset-kbh.dk

MENNESKERETTIGHEDER

EU’s grundlæggende værdier gælder også for LGBT+ personer. Men landene fortolker de grundlæggende værdier forskelligt – særligt på områder, hvor kompetencen til at lovgive ligger hos medlemsstaterne og ikke hos EU. Hvad er danskernes holdninger til disse problemstillinger? Skal de grundlæggende værdier præciseres gennem en række EU-initiativer, der er gældende i alle lande? EU’s grundlæggende værdier er skrevet ind i Lissabontraktatens Artikel 2.

Mød os på Facebook eller Instagram

Watch-Out-logo-rektangel-orange

Mediehuset koebenhavn kbh Logo

Europa logo