FREMTIDEN ER I DINE HÆNDER

Tag stilling til LGBT+ personers rettigheder i Europa

LGBT+ og EU. Fremtidens Europa. Mediehuset-kbh.dk

LGBT+ & EU

‘Fremtidens Europa’ skal inddrage danskerne i formuleringen af en dansk holdning til LGBT+ i EU. Projektet skal afdække danskernes holdninger til 9 spørgsmål om LGBT+ rettigheder i EU.
Svarene og debatten viderebringes til de danske politikere og til ”Konferencen om Europas Fremtid”, der afholdes af EU Kommissionen.

Fremtidens Europa. Webinar. Mediehuset-kbh.dk

DELTAG I VORES WEBINARER

Deltag i vores webinarer, hvor resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret. Alle kan gratis deltage, og stille deres brændende spørgsmål direkte til webinar-panelet, der består af parlamentarikere, eksperter og NGO-er.

EU’s grundlæggende værdier er skrevet ind i Lissabontraktatens Artikel 2. Fremtidens Europa. Mediehuset-kbh.dk

MENNESKERETTIGHEDER

EU’s grundlæggende værdier gælder også for LGBT+ personer. Men landene fortolker de grundlæggende værdier forskelligt – særligt på områder, hvor kompetencen til at lovgive ligger hos medlemsstaterne og ikke hos EU. Hvad er danskernes holdninger til disse problemstillinger? Skal de grundlæggende værdier præciseres gennem en række EU-initiativer, der er gældende i alle lande? EU’s grundlæggende værdier er skrevet ind i Lissabontraktatens Artikel 2.

Mød os på Facebook eller Instagram

Watch-Out-logo-rektangel-orange

Mediehuset koebenhavn kbh Logo

Europa logo