På kant med EU – et marked uden grænser – elevvejledning

Dette delemne handler om argumenter, tidslinjer og ideologier.  I dette delemne bliver du præsenteret for opgaver, hvor du skal lære at bruge argumenter og arbejde med tidslinjer og ideologier.