Digital Læring

Ideen med Blended Learning og Flipped Learning er at man kombinerer de bedst egnede metoder – f.eks. brug af filmmediet – i et undervisningsforløb så resultaterne, indlæringen, bliver optimeret De film der præsenteres her er produceret i samarbejde med fagkonsulenter som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

Når der anvendes video i undervisningen, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum i en dansk skolekontekst. Der anvendes en didaktik, der gør dette muligt gennem en aktiv og elevcentreret undervisning. Der præsentes en række konkrete anvendelsesmuligheder i forhold til videoproduktion og der er ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

 

Web-dialog med eksperter og ordstyrer i studiet og elever på flere skoler.

Der er lagt op til at undervisningen kombinerer ansigt-til-ansigt-undervisning med film og online spørgsmål og debat. Valg af undervisningsform beror på en analyse af de deltagendes kompetencer, de deltagendes fysiske placering og de mulige tilgængelige ressourcer.

På baggrund af en analyse af ovenstående tre forhold, kan en underviser beslutte hvilken undervisningsform der forekommer mest hensigtsmæssig. Denne form for undervisning giver større mulighed for kvalitet og kvantitet i den menneskelige interaktion i et online læringsmiljø, da det giver eleverne mulighed for både at være og lære sammen og hver for sig.

Ved anvendelse af et online læringsmiljø får eleverne desuden mulighed for altid at kunne kommunikere online på tværs af tid og sted. En underviser kan begynde sådanne kurser med en struktureret undervisning og følge denne undervisning op med online-materialer.

Man bør dog i sine overvejelse inddrage en betragtning om hvorvidt det faglige indhold kan omskrives fra traditionel face to face undervisning og til it-medieret undervisning.

Undervisningsfilm og Digitale læremidler

Del denne sideShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone