Digital Læring

Ideen med Blended Learning og Flipped Learning er at man kombinerer de bedst egnede metoder – f.eks. brug af filmmediet – i et undervisningsforløb så resultaterne, indlæringen, bliver optimeret De film der præsenteres her er produceret i samarbejde med fagkonsulenter som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

 

Når der anvendes video i undervisningen, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum i en dansk skole kontekst. Der anvendes en didaktik, der gør dette muligt gennem en aktiv og elevcentreret undervisning. Der præsenteres en række konkrete anvendelsesmuligheder i forhold til videoproduktion og der er ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

 

Der er lagt op til at undervisningen kombinerer ansigt-til-ansigt-undervisning med film og online spørgsmål og debat. Valg af undervisningsform beror på en analyse af de deltagendes kompetencer, de deltagendes fysiske placering og de mulige tilgængelige ressourcer. På baggrund af en analyse af ovenstående tre forhold, kan en underviser beslutte hvilken undervisningsform der forekommer mest hensigtsmæssig. Denne form for undervisning giver større mulighed for kvalitet og kvantitet i den menneskelige interaktion i et online læringsmiljø, da det giver eleverne mulighed for både at være og lære sammen og hver for sig.

 

Ved anvendelse af et online læringsmiljø får eleverne desuden mulighed for altid at kunne kommunikere online på tværs af tid og sted. En underviser kan begynde sådanne kurser med en struktureret undervisning og følge denne undervisning op med online-materialer. Man bør dog i sine overvejelse inddrage en betragtning om hvorvidt det faglige indhold kan omskrives fra traditionel face to face undervisning og til it-medieret undervisning.

 

Med Web Dialog deltager elever fra flere skoler via Skype i et direkte live web-tv program.

Undervisningsfilm og Digitale læremidler

eu-flag

Brexit, flygtningestrømme og afstemning om retsforbeholdet. EU-politik fylder som aldrig før i danskernes bevidsthed. Alligevel kniber det med aktuel og relevant undervisningsmateriale om EU til folkeskolen. Og det gør det svært at give eleverne forståelse og indsigt i det europæiske samarbejde.

Billede af Soldat

5 undervisningsfilm klar til brug i samfundsfag i gymnasiet. Filmene og vejledningerne har fokus på klimaforandringer, løntrykkere, flygtninge, terror og Brexit.

I forlængelse af forløbet om hvordan Danmark kan blive fri for fossile brændstoffer, er det nærliggende, at gå skridtet videre og arbejde med, hvad Verden kan gøre, for at begrænse den globale opvarmning.

7-days-Veteraner-med-PTSD-Promo-Nov14

”7 days” – En Dokumentarfilm om Innovationsforløbet: En bedre hverdag for veteraner med PTSD.

MH1030 Helhedssyn i Beskæftigelsespolitikken - Promo A - Apr15 (vers1)

Filmens centrale tema er Helhedssyn i Beskæftigelsespolitikken. Den centrale omdrejningsakse for filmproduktionen er det didaktiske, praksis-orienteringen samt kompetenceudviklingen.

Digital Dialog Undervisning (1). Det gode arbejdsliv og hvordan man skaber det

Digital Dialog Undervisning kan anvendes i samfundsfag på erhvervsuddannelsernes grundforløb, på tværs af erhvervsuddannelsernes hovedområder. Der er produceret tre film.

europa-2020-praesentation

Europa står over for forandring. Krisen har slettet års økonomiske og sociale fremskridt og blotlagt strukturelle svagheder i Europas økonomi

Digitale Opslagsværker

Mennesker i regnskove

regnskove.dk er en kæmpe visuel database og indeholder mere end 1.500 opslag, facts, tegninger og fotos fra regnskovene i hele verden.

Bideo.dk

bideo.dk er et web-tv bibliotek kun med tv-programmer om europa og eu – med en søgemaskine og en nyhedstjeneste.