Blended Learning

Ideen med Blended Learning er, at man kombinerer en traditionel holdundervisning med de nyeste elektroniske kommunikationsmidler. Der findes i dag en række forskellige interaktive medier, som kan støtte og optimere indlæringen i et undervisningsforløb; fx ved brug af fælles elektronisk tavle (skærm) i et undervisningslokale, hvor lærer og elever bruger særlige tilrettelagte film eller andre visuelle kommunikationsformer, samt intern og ekstern dialog via intranet eller internet.

Her lægges op til, at undervisningen kombinerer face-to-face undervisning med film eller andre visuelle kommunikationsformer, samt online spørgsmål og debat.

Valg af undervisningsform beror på en analyse af de deltagendes kompetencer, de deltagendes fysiske placering og de mulige tilgængelige ressourcer. På baggrund af en analyse af ovenstående tre forhold, kan en underviser beslutte hvilken undervisningsform, der forekommer mest hensigtsmæssig. Denne form for undervisning giver større mulighed for kvalitet og kvantitet i den menneskelige interaktion i et online læringsmiljø, da det giver eleverne mulighed for både at være og lære sammen og hver for sig.

Ved anvendelse af et kombineret elektronisk og online læringsmiljø (Blended Learning) får eleverne desuden mulighed for at kunne kommunikere online på tværs af tid og sted – også udenfor den tilrettelagte holdundervisning. En underviser kan begynde sådanne kurser med en struktureret undervisning og følge denne undervisning op med brug af online-materialer – fx til selvstudier. Som underviser kan man samtidig overveje muligheden for, om større eller mindre dele af det faglige indhold i undervisningen med fordel kan omskrives, fra traditionel face-to-face undervisning til it-medieret undervisning.

Undervisningsfilms projekter

Digitale Opslagsværker

Nøgleord: Fjernundervisning, instruktionsvideoer, læringsmaterialer, kursusvideo, blended learning, undervisningsvideoer