Undervisningsfilm og Digitale Læremidler | Mediehuset København

Ideen med Blended Learning er, at man kombinerer en traditionel holdundervisning med de nyeste elektroniske kommunikationsmidler. Der findes i dag en række forskellige interaktive medier, som kan støtte og optimere indlæringen i et undervisningsforløb; fx ved brug af fælles elektronisk tavle (skærm) i et undervisningslokale, hvor lærer og elever bruger særlige tilrettelagte film eller andre visuelle kommunikationsformer, samt intern og ekstern dialog via intranet eller internet.

Her lægges op til, at undervisningen kombinerer face-to-face undervisning med film eller andre visuelle kommunikationsformer, samt online spørgsmål og debat. Valg af undervisningsform beror på en analyse af de deltagendes kompetencer, de deltagendes fysiske placering og de mulige tilgængelige ressourcer. På baggrund af en analyse af ovenstående tre forhold, kan en underviser beslutte hvilken undervisningsform, der forekommer mest hensigtsmæssig. Denne form for undervisning giver større mulighed for kvalitet og kvantitet i den menneskelige interaktion i et online læringsmiljø, da det giver eleverne mulighed for både at være og lære sammen og hver for sig.

Ved anvendelse af et kombineret elektronisk og online læringsmiljø (Blended Learning) får eleverne desuden mulighed for at kunne kommunikere online på tværs af tid og sted – også udenfor den tilrettelagte holdundervisning. En underviser kan begynde sådanne kurser med en struktureret undervisning og følge denne undervisning op med brug af online-materialer – fx til selvstudier. Som underviser kan man samtidig overveje muligheden for, om større eller mindre dele af det faglige indhold i undervisningen med fordel kan omskrives, fra traditionel face-to-face undervisning til it-medieret undervisning.

 

Med Web Dialog deltager elever fra flere skoler via Skype i et direkte live web-tv program.

Undervisningsfilm og Digitale læremidler

eu-flag

Brexit, flygtningestrømme og afstemning om retsforbeholdet. EU-politik fylder som aldrig før i danskernes bevidsthed. Alligevel kniber det med aktuelt og relevant undervisningsmateriale om EU til folkeskolen. Og det gør det svært at give eleverne forståelse for og indsigt i det europæiske samarbejde.

Billede af Soldat

5 undervisningsfilm klar til brug i samfundsfag i gymnasiet. Filmene og vejledningerne har fokus på klimaforandringer, løntrykkere, flygtninge, terror og Brexit.

I forlængelse af forløbet om hvordan Danmark kan blive fri for fossile brændstoffer, er det nærliggende at gå skridtet videre og arbejde med, hvad Verden kan gøre for at begrænse den globale opvarmning.

7-days-Veteraner-med-PTSD-Promo-Nov14

”7 days” – En Dokumentarfilm om Innovationsforløbet: En bedre hverdag for veteraner med PTSD.

MH1030 Helhedssyn i Beskæftigelsespolitikken - Promo A - Apr15 (vers1)

Filmens centrale tema er “Helhedssyn i Beskæftigelsespolitikken”. Den centrale omdrejningsakse for filmproduktionen er det didaktiske, praksis-orienteringen samt kompetenceudviklingen.

Digital Dialog Undervisning (1). Det gode arbejdsliv og hvordan man skaber det

Digital Dialog Undervisning kan anvendes i samfundsfag på erhvervsuddannelsernes grundforløb, på tværs af erhvervsuddannelsernes hovedområder. Der er produceret tre film.

europa-2020-praesentation

Europa står over for forandring. Krisen har slettet års økonomiske og sociale fremskridt og blotlagt strukturelle svagheder i Europas økonomi

Digitale Opslagsværker

Mennesker i regnskove

regnskove.dk er en kæmpe visuel database og indeholder mere end 1.500 opslag, facts, tegninger og fotos fra regnskovene i hele verden.

Bideo.dk

bideo.dk er et web-tv bibliotek kun med tv-programmer om europa og eu – med en søgemaskine og en nyhedstjeneste.