For at deltagerne kan få mest ud af kurset skal deres kompetencer indenfor videoproduktion og publicering oplyses inden kurset, og der skal laves en kort beskrivelse af hvilket videoudstyr deltagerne evt. råder over således at kurset kan tilrettelægges bedst muligt.

Deltagerne skal ved tilmelding til kurset udfylde et skema som udover navn og kontaktinformation indeholder spørgsmål om forhåndskendskab til videoproduktion, eget tekniske udstyr, optagefaciliteter og it erfaring.

 • Modul 1
  Introduktion og teori omkring kommunikation med levende billeder
  Introduktion til kurset og de 8 moduler.

  Præsentation af deltagere, kursusplan, opgaver og etablering af grupper.

  Gennemgang af forskellige video / programtyper / formater og genre som kommunikationsmiddel.

  Brug af video som promovering, information og undervisning på hjemmesider og sociale medier.

  Opstart på ideudvikling herunder arbejde med målgrupper, ”videosprog” og form i forhold til hvor og hvordan videoproduktionen skal bruges
 • Modul 2
  Ideudvikling og synops
  Fra ide til Synops

  Udarbejdelse af Synopsis baseret på cases fra deltagere

  Casting, med prøveoptagelse af deltagere. Arbejde med regi og location

  Gennemgang af forskellige typer manuskripter

  Start på udarbejdelse af manuskript ud fra synops

  Medielovgivning og brug af musik
 • Modul 3
  Manuskript og tilrettelæggelse
  Udarbejdelse af manuskript / punktmanus ud fra synops

  Udvælgelse af location og casting af deltagere

  Tilrettelæggelse og produktionsplan ud fra manuskript

 • Modul 4
  Kamera, lyd og lys
  Praktisk brug af eget kamera

  Øvelser i brug af kamera, lyd og lys

  Optageteknik og produktionsformer

 • Modul 5
  Optagelse af video, tilrettelæggelse
  Videooptagelse i grupper med skiftende rolle (fotograf, instruktør m.v.)

  Optagelser efter udarbejdet manuskript og produktionsplan
 • Modul 6
  Redigering 1
  introduktion og klippemanus
  Introduktion til klippemanus, redigering og grafik

  Videoredigering ved brug videoredigeringsprogrammet Adobe Premier Elements

  Basal videoredigering og øvelser i videoredigering

  Udarbejdelse af klippemanus til egen produktion
 • Modul 7
  Redigering 2
  Redigering af egne optagelser
  Redigering af egne optagelser

  Indtaling af speak, Lydbearbejdning og musik

  Færdiggørelse klar til publicering
 • Modul 8
  Publicering, video på nettet
  Egen videoproduktion på hjemmesiden, Facebook og andre sociale medier

  Visning af produktioner og evaluering

  Kursusevaluering og diplom
Del denne sideShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone