Europa Dialog 9 - Ungdommens Europa | Mediehuset København

Europa Dialog 9 – Ungdommens Europa

TEMA: Ungdommens Europa – tre unge kandidater debatterer!
Ungdomsarbejdsløsheden er gigantisk i flere sydeuropæiske lande, bl.a. Spanien og Grækenland, og selv om Danmark og andre lande i denne del af Europa ikke har procenter på 50 og 60, er det også et alvorligt problem her. Hvad er svaret? Hvad kan gøres for at forhindre at en generation tabes med alle de ubehagelige konsekvenser det får? Er en forstærket uddannelsesindsats en vigtig del af svaret? Tre unge kandidater debatterer ungdommens Europa.
Kandidater
Christian Kjølhede, Det radikale Venstre. Nicolai Svejgaard Poulsen, Venstre.
Anders Vistisen, Dansk Folkeparti.

Ordstyrer Mette Pabst.