Virtuelle faciliteter

Med virtuelle konferencer og møder, får du langt større fleksibilitet, når der skal arbejdes i breakout rooms. mulighederne er mange efter som det planlægges og afvikles digitalt. Det er til gengæld her der skal afses flere ressourcer til både planlægning og afvikling.

Der er store tidsbesparelser ved ud- og indslusning af deltagere til workshops, decentrale dialogmøder når der anvendes virtuelle breakout rooms

Ved brug af chat og Q&A kan konferencen favne flere reaktioner og spørgsmål fra deltagerne. Og de spørgsmål der ikke nås besvaret online, kan man aftale besvares skriftligt af keynote speaker.

Eksempler på events

Virtuelle events versus almindelige event, konferencer og møder – det betyder i hovedtræk, at deltagerne ikke er fysisk tilstede men deltager online. Det betyder også at du nu har mulighed for, at flytte store dele af omkostningerne fra konferencecenter, hotel, rejseomkostninger, forplejning, logistik og fysiske materialer til andre poster som kan opgraderes.

Budgettet er pludselig blevet til mere spændende og dyrere keynote speakers og moderatorer. Herunder kan du få internationale keynote speakers, som måske tidligere har afvist dig pga. tid.

Du kan inkludere deltagere som ikke tidligere har haft mulighed for deltagelse pga. tidskonsumerende rejser, der ikke tilgodeså familielivet og arbejdsplads.

Enkelte eller store dele af konferencens programindhold kan være forproducerede videoer.

Vi har produceret og driftet virtuelle event for bl.a.: