Web Dialog konceptet | Mediehuset København

Web Dialog konceptet

Web Dialog-konceptet er unikt. Elever fra flere skoler deltager via Skype i et direkte live-webtv-program, hvor de går i dialog med paneldeltagere i et tv-studie. Der debatteres om et konkret tema, som eleverne har beskæftiget sig med i undervisningen. Studiepanelet kan bestå af eksperter og politikere. En studievært fungerer som moderator mellem elever og paneldeltagerne.

Digitale dannelse i et demokrati indeholder komponenterne:

Viden
Relevante informationer stilles til rådighed for målgruppe på en landing page. Det kan være korte informationer, links, scenarier, videoer med mere

Inddragelse
Målgruppen informeres om muligheden for deltagelse med en række informationsaktiviteter på nettet med udgangspunkt i en informationsplan.

Dialog værktøjer
Brug af dialogværktøjer fra mails og chat til Skype og Facebook kan anvendes både før, under og efter Web Dialog.

Web Dialog
Der etableres en web-tv-arena, hvor man kan diskutere løsningsforslag til det aktuelle tema

Evaluering
Optagelserne kan ses som VoD til brug for analyse, efterkritik og evaluering af debatten.

Sagt med andre ord
Web Dialog er et unikt dialogværktøj, hvor deltagerne er med i et direkte LIVE-web-tv-program kan gå i dialog med studiepanelet om et konkret tema. Anvendelse af video skaber et læringsrum, der via tematiske undervisningsfilm sætter læring i centrum. Der anvendes en didaktik, der muliggøres gennem en aktiv undervisning. Vejledningerne kan præsentere en række konkrete anvendelsesmuligheder.

Flere eksempler på web Dialog