Citizen Science | Mediehuset København
Infographic om citizen science

Citizen Science

HVAD ER CITIZEN SCIENCE

Citizen science eller borgervidenskab, som det kaldes på dansk, er forskningsprojekter som inddrager almindelige borgere i indsamlingen af data. I citizen science projekter bidrager borgerne med deres interesse og tid ved at indsamle data, som derefter bearbejdes af forskerne.

Insektmobilen – et Citizen Science projekt

Insektmobilen er et nyt forskningsprojekt ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, som vil undersøge biodiversiteten af flyvende insekter i Danmark. Mediehuset København har stået for hvervekampagnen, der skulle skaffe frivillige borger til projektet. Endvidere for de audiovisuelle produktioner, der er anvendt i hele forløbet – her iblandt rekruterings-/hvervevideoer.

Citizen science portalen