DBSU landsmoede

DBSU-landsmødet som videokonference via ZOOM + livestreaming

Produktion/produkt: Multi-kameraproduktion med Zoom og livestreaming
Kunde: Dansk Blindesamfunds Ungdom www.dbsu.dk
Location: Green screen studiet i Mediehuset København

Case

Mediehuset København servicerer DBSU med afholdelse af det årlige landsmøde som videokonference. Landsmødets paneldeltagere er tilstede i studie, medens medlemmerne rundt om i Danmark deltager via Zoom.

Mødedagsorden

  kl. 13-13:05 – Formanden byder velkommen
  kl. 13:05-13:10 – Valg af dirigent
  kl. 13:10-13:15 – Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere
  kl. 13:15-14:00 – Formanden fremlægger hovedbestyrelsens beretning til godkendelse, samt nedsatte udvalg til godkendelse
  kl. 14:15-14:45 – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  kl. 14:45-15:00 – Korte beretninger fra regionsbestyrelserne
  kl. 15-15:15 – Overraskelse
  kl. 15:15-15:30 – Fremlæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår, til orientering
  kl. 15:30-15:50 – Fremlæggelse af temaer for det efterfølgende års arbejde, fremtidigt arbejde
 kl. 15:50-15:55 – Behandling af indkommende forslag
  kl. 15:55-16:00 – Fastsættelse af næste års kontingent
 kl. 16:15-16:16 – Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse
  kl. 16:16-16:45 – Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
  kl. 16:55-17:00 – Eventuelt

Videokonferencen (læs: landsmødet) produceres og afvikles fra green screen studiet i Mediehuset København. Landsmødet er med deltagelse af et panel på 5 deltagere i studiet og op til 100 medlemmer via ZOOM. I Zoom kan deltagerne på Landsmødet være i dialog, stille spørgsmål og afholde hemmelige afstemninger.

Der optages med 2 bemandede kameraer i studiet. Det tredje kamera er ubemandet og optager totalbilleder. Der kan anvendes digitalt input fra Power Points, video filer og lignende.

Kameraerne er kablet til en produktionsenhed, der er opstillet udenfor for studiet. Der anvendes intercom, så der kan være en ubemærket kommunikation mellem produktionsleder og kameramandskabet.

Der livestreames på DBSU’s Facebook-side, således at omverden kan følge med – men uden mulighed for at blande sig i diskussion og den hemmelige afstemning.

Opgaveløsningen er inklusive:

  • studiedesign,
  • standard intro og outro
  • nametags
  • playergrafik

Leverance:

  • Præproduktion af grafiske elementer til videoplayer og videoindhold
  • 4 timers videoproduktion med livestreaming
  • Zoom debatmøde
  • VoD gøres efterfølgende tilgængelig med tilføjelse af interaktiv programoversigt (kapitelinddeling)
  • Livestreaming filer uploades til Vimeo Broadcast secure-download link til originalvideoer.

Teknisk udstyr

Kameraer: 3 HD-broadcast-kameraer, lys, lyd, videoproduktionsmixer, Livestreaming Box, intercom