Disabilities_MakingGovAccessible_wellbutton

Digital Accessibility for You (DA4YOU)

Formål

Projektet har til formål at styrke unge med et kommunikationshandicaps mulighed for at deltage i den demokratiske debat om tilgængelighed i Europa. Sikre at de unges hverdagserfaringer, bliver inkluderet i udformningen af fremtidens politiske mål. Gennem projektet vil unge på tværs af handicap, geografi og sprog støtte gennemførelsen af FN’s handicapkonvention og EU Web Accessibility Directive.

Projektet skal påvirke den politiske tilgængelighedsproces i Europa ved

  • At gøre de unge med et kommunikationshandicap i stand til at bruge de digitale medier til kommunikation og formidling.
  • At give de unge adgang til medierne i samarbejde med indholdsproducenter og teknologileverandører.
  • Indsamling af viden om tilgængelighed på digitale medier og kompenserende hjælpemidler.
  • At skabe en dialogplatform, hvor de unges innovative idéer og kritiske spørgsmål, kan blive konverteret til medieindhold.

De digitalt indfødte

Målgruppen er unge mennesker med kommunikationshandicap fra 18 til 30 år. Dette omfatter synshandicappede, hørehæmmede, ordblinde samt unge, der af kognitive grunde har udfordringer med digital kommunikation. Målgruppen er valgt fordi de unge er opvokset i den digitale verden og har et andet medieforbrug end den ældre generation med tilsvarende handicap.

Et digitalt mødested

DA4You skal være et europæisk digitalt mødested for information og debat om tilgængelighed. Platformen skal skabe kontakt mellem myndighederne, de folkevalgte, civilsamfundsborgere og ngo’er på tværs af landegrænser. Projektet tager udgangspunkt i teknologisk standard forbrugerudstyr. Platformen, og indholdet på denne, skal være kompatibelt med de mest gense tilgængelighedstjenester. DA4You skal være baseret på en åben public service-platform, hvor alle materialer er offentlig tilgængelige. Befolkningen, foreninger, uddannelsesinstitutioner, biblioteker samt medier skal kunne få indsigt i emnet og anvende indholdet.

Kursus

DA4YOU tilbyder kursusaktiviteter for unge med kommunikationshandicap. Kursusforløbet er opbygget i tre moduler og giver deltagerne kompetencer indenfor:

  • Tilgængelighedsprincipper og lovgivning.
  • Tilgængelighed i undervisningen.
  • Tilgængelig digital medieproduktion.

Om Mediehuset København

Mediehuset København har produceret levende billeder og lyd i mere end 25 år til både offentlige og private kunder. I dag primært helhedsorienterede digitale løsninger. Kerne produkter er green screen studieproduktion, livestreaming, VoD, digital markedsføring, digitale læringsmidler og mediekurser. Vores mission er at lave web-tv og videoproduktioner i en god kvalitet, der er omkostningseffektivt, og har en nem integration med vores kunders eksisterende kommunikationsplatforme.
Undervisningsfilm på Mediehuset Københavns hjemmeside

Partnere

DA4You er tilrettelagt i samarbejde med, Funka (Sverige) og University of East Anglia (U.K.) samt en række nationale ungdoms handicaporganisationer.
Læs mere på www.da4you.eu

Tags: