Bideo.dk

Bideo.dk – digital dannelse og deltagelse – en forundersøgelse

Formål

Projektets formål er at skabe et deltagerstyret nyhedsmedie, der udkommer 20 gange om året med fokus på aktuelle politiske og samfundsrelaterede grænseoverskridende europæiske emner. Projektet skal bidrage til at unge bliver digitalt dannede og deltager aktivt i de politiske debatter i medierne. Projektet faciliterer en platform på bideo.dk, hvor de unge kan oprette deres egne medier og debatter med udgangspunkt i en række temaer, som spænder fra klima og migration til social dumping og fri bevægelighed i Europa.

Stærke unge stemmer

Målgruppen er unge fra 15 til 25 år, der går på en ungdomsuddannelse, højskole eller er aktive i en NGO. Men det kan også være en studiekreds af unge som beslutter at de vil tilegne sig viden og metoder til at debattere et emne sammen. Fælles er at de unge interesserer sig for grænseoverskridende europæiske politiske problemstillinger ud fra et dansk og europæisk perspektiv.

Fremtidens nyhedsmedie for unge

Bideo består ikke af traditionel envejs kommunikation, men bruger principperne i public acces til at understøtte de unges dannelse og deltagelse i den offentlige debat. Deltagerne indgår i en proces, hvor de bliver informeret, skal producere og debattere.

Fase 1 – Information

Der udgives 20 temaer om året. Hvert tema går i dybden med beskrivelsen af en grænseoverskridende europæisk problemstilling. Temaet præsenteres gennem et alsidigt informationsmateriale bestående af artikler, video, podcast, grafik og kontakter til relevante ressource personer. Materialet skal til svare til det materiale en journalist ville have tilegnet sig i sin research fase.

Fase 2 – Produktion

Deltagerne skal analysere og reflektere over det præsenterede informationsmateriale. Den tilegnede viden skal udmøntes i en række artikler der skal indgå i en debat om temaet.
Der oprettes et e-læringsmodul på platformen, som skal stille en række journalistiske hjælpeværktøjer til rådighed, der rammesætter analyse, refleksion og debat. Debatten skal forgår på et oplyst og demokratisk grundlag. Der gennemføres webinarer og e-learnings forløb i platformens journalistiske metode.

Fase 3 – Debat

Deltagerne opdeles i digitale debatgrupper. Grupperne kan være åbne eller lukkede. Deltagerne kan være i gang med en uddannelse eller en uformel gruppe i det offentlige rum. Debatterne faciliteres gennem en særligt udviklet metode kaldet web dialog. Den består af interaktiv livestreaming, hvor deltagerne har mulighed for diskutere med hinanden samt stille spørgsmål til
eksperter. Derudover benyttes quizzer, afstemninger med mere.

Om Mediehuset København
Mediehuset København har produceret levende billeder og lyd i mere end 25 år til både offentlige og private virksomheder. I dag primært helhedsorienterede digitale løsninger. Kerne produkter er green screen studieproduktion, livestreaming, VoD, digital markedsføring, digitale læremidler og mediekurser. Undervisningsfilm produceret af Mediehuset København

Vil du deltage eller vil du høre nærmere?
Kontakt Mediehuset København, Claus Sørensen, tlf. 7020 6620[email protected]

Projektet er udarbejdet i samarbejde med

kulturministeriet-logoinstagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share