pride-love-colourtv-front-c

Watch Out – et nyhedssite med fokus på LGBT+

Projektet har til formål at foretage en forundersøgelse om muligheden for etablering af et økonomisk bæredygtigt nyhedssite med webartikler og nyhedsmails om LGBT+ temaer. Målgruppen er LGBT+ miljøet, virksomheder og organisationer og andre med interesse for miljøet.

Formål

Mål og vision med projektet er:

  • At oplyse og overføre viden
  • At forebygge mod diskrimination
  • At være i dialog med målgruppen

Den aktuelle situation om LGBT+ i Danmark

Homofobi og kønsstereotyp tænkning er dybt forankret i det danske såvel som i andre samfund. Det kommer til udtryk på fodboldstadioner, til fester og i hverdagen. Det markerer en ”dem og os-skillelinje”. LGBT+ personer er en gruppe borgere i Danmark, der er genstand for denne diskrimination og mobning, som nogle gange også udmønter sig i hadforbrydelser. Det sker, selv om de på alle områder indgår i den danske hverdag og er anerkendt, som fuldt ud ligeberettigede med alle andre borgere i det danske samfund. Projektet har til formål at gøre opmærksom på LGBT+ segmentets eksistens og forebygge diskrimination, mobning og hadforbrydelser. Der er fokus på, at der i dag er flyende grænser for, hvordan den enkle person ser sig selv, i forhold til begreber som krop, kønsidentitet og seksuel orientering. Mangfoldighed er kodeordet og der er ikke noget, der hedder en rigtig mand og en rigtig kvinde i vores senmoderne virkelighed. Vi er alle unikke.

Målgruppe

Den primære målgruppe er LGBT+ miljøet og den sekundære målgruppe er andre personer, virksomheder og organisationer, der har interesse i miljøet.

It-værktøjer

Platformen indeholder it-hjælpeværktøjer, der kan bruges til kommentarer, spørgsmål, quiz og lignende.

Temaer

Der udgives 20 temaer og hvert tema indeholder følgende: Links til relevante originale kilder, medier, ressource personer, video og podcast.

Websitet nu og i fremtiden

I skrivende stund er websitet watchout.dk et web-tv-bibliotek med udsendelser udelukkende med emner om LGBT+. Udsendelserne er i flere genre: Debat, undervisning, dokumentar, underholdning – og flere af udsendelserne ligger endvidere som podcast, der er distribueret gennem iTunes Podcast, Google Play og Spotify.

For fremtiden ønskes sitet omlagt til et langt mere teksttungt nyhedssite, som både indeholder nuværende og fremtidige videoer, og tekstbaserede nyheder og artikler. Nyhedssitet organiseres teknisk og indholdsmæssigt så brugerne og leverandører kan bruge materialet samlet, selektivt efter eget behov eller tematisk. Biblioteket skal være veldokumenteret og søgebart, ved at alt materiale, der indgår i biblioteket registreres med metadata:  titel, beskrivelse, medvirkende, vært, tema, leverandør, længde og produktionsår.

Forundersøgelsen

1. Målgruppens størrelse, behov og efterspørgsel.
Er der forskellige behov, der efterspørges? Er der bestemte temaer der har større interesse end andre?

2. Målgruppens nuværende medieforbrug.
De forskellige segmenter i målgruppen fordelt på alder, køn, geografi og uddannelse og deres forbrug af forskellige medier fra radio, tv og print til net og sociale medier kortlægges.

3. Markeds- og konkurrentanalyse.
Hvor stort er markedet og brugernes betalingsevne fordelt på private, foreninger og offentlige aktører. Identificering af konkurrenter, der sammenlignes og vurderes på en række udvalgte parametre.

Udover indsamling af relevante data, spørgeskemaer og interviews, udarbejdes en pilot-model, der afprøves på målgrupperne. Casen er i fuld skala så den kan afprøves i 1:1.

Om Mediehuset København
Mediehuset København har produceret levende billeder og lyd i mere end 25 år til både offentlige og private virksomheder. I dag primært helhedsorienterede digitale løsninger. Kerne produkter er green screen studieproduktion, livestreaming, VoD, digital markedsføring, digitale læremidler og mediekurser. Undervisningsfilm produceret af Mediehuset København

Vil du deltage eller vil du høre nærmere?
Kontakt Mediehuset København, Claus Sørensen, tlf. 7020 6620[email protected]

Tags:


instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share