Kan de regne den ud? Undervisningsmateriale om finansministeriet regnemodeller | Mediehuset København
fin-mini-1280X720

Kan de regne den ud? Undervisningsmateriale om finansministeriet regnemodeller

Formål
Undervisningsmaterialet ”Finansministeriet regnemodeller” skal bruges til at få den samfundsfaglige matematik belyst af økonomer, der forklarer modellerne og problemstillingerne omkring kritikken og alternativerne til mainstreamøkonomien.

Målgruppe
Undervisningsmaterialet er målrettet Samfundsfag A på STX og International økonomi A på HHX med fokus på makroøkonomi og matematiske algoritmer. Der er et stort behov for et undervisningsmateriale, der kan præsentere og belyse de komplekse problemer, som det her område byder på. Der er i undervisningen behov for, at få eleverne til at erkende, at der kan være en sammenhæng mellem ideologi, teori og forudsætninger for anvendelse af matematiske regnemodeller.

Undervisningsmaterialet skal tilbyde de særligt ressourcestærke elever en spændende udfordring som en del af den individuelle pulje, samt indgå i et afsluttende 3g økonomiforløb. Herudover skal undervisningsmaterialet kunne indgå et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsøkonomi i løbet af studieretningsforløbet i 3g.

ADAM-modellen er Finansministeriet regnemodel og som vedligeholdes datamæssigt af Danmarks statistisk. I tilknytning til Adam anvender finansministeriet en række supplerende regneregler, der f.eks. indeholder brug af dynamiske effekter. Danmark er et af få lande i Europa, der bruger regnemodeller konsekvent på et operativt politisk niveau, f.eks. i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Dette er ikke tilfældet i Sverige og Tyskland, men regnemodeller anvendes i et vist omfang i Norge og Holland.

Eleverne skal lære at bruge Adam-modellen på en række udvalgte områder. De skal bruge en række økonomiske virkemidler på et oplyst og gennemregnet grundlag. Undervisningsmaterialet tester elevernes viden om en række regneelementer, der indgår i finansministeriets regnemodel. En række faktorer som eleverne skal tage stilling til og beregne. Herefter kan eleven søge mere viden og løse opgaver.
Eleven får også en række opgaver, hvor de skal svare på spørgsmål om økonomisk teori og metode, samt tolke værdigrundlaget i en række fagpersonens forklaringer.

Undervisningsmaterialet samles på en digital landing page, der indeholder en kort tekst om formålet og anvendelsen af undervisningsmaterialer. Der indeholder: Film, undervisningsvejledninger, opgaver og en række links til relevante informationer.

Der tages udgangspunkt i følgende temaer:
Film 1 – Økonomisk teori og metode
Film 2 – Hvorfor er Danmark et af verdens rigeste lande?
Film 3 – Adam modellen
Film 4 – brug af Adam modellen
Film 5 – Brug af makroøkonomiske regnemodeller i Danmark og internationalt
Film 6 – Dynamiske effekter – topskattens indflydelse på udbuddet af arbejdskraft?
Film 7 – Økonomi på formler
Film 8 – SØM, det offentlige forbrug og overførselsindkomster
Film 9 – Finansministeriet regnemodeller og klimaet
Film 10 – Velstand uden velfærd

Projektet er udarbejdet i samarbejde med
Foreningen Af Lærere i Samfundsfag (FALS), www.fals.nu
Foreningen af lærere i international økonomi (FLIØ). www.flioe.dk

Faglige konsulenter.
Jørgen Lassen, lektor i samfundsfag på Sct. Knuds gymnasium
Mette Schack Karlsen, lektor i samfundsfag og matematik på Holstebro gymnasium og HF
Maybrit Christensen, lektor i International Økonomi og matematik, Lyngby Handelsgymnasium
Jakob Ros-Petersen, lektor i International Økonomi, Lyngby Handelsgymnasium

Produktion
Allan Sørensen, tilrettelægger, Mediehuset København
Claus Sørensen, redaktør, Mediehuset København
Jimmy Rehak, producent, Mediehuset København

Kontakt
Claus Sørensen, [email protected], +45 7020 6620

Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler

bogu-Logo-blaa-baggrund

Undervisningsfilm og Digitale Læremidler fra Mediehuset København

Mediehuset-Logo-2009-336x