DM i SOSU 2017 - Opgaver på medicinsk afdeling på sygehus - Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd) | Mediehuset København

DM i SOSU 2017 – Opgaver på medicinsk afdeling på sygehus – Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

“Pleje af indlagte patienter med akutte infektioner og kroniske sygdomme.”
Eleverne skal pleje en patient, som er indlagt med en ukendt infektion og samtidig har problemer med at bevæge sig pga. gigt. Desuden skal eleverne pleje en patient, som er indlagt med kronisk lungesygdom (KOL), og som har svært ved at samarbejde, fordi han også lider af demens.