DM i SOSU 2017 - Pleje og rehabilitering på plejecenter - Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H) | Mediehuset København

DM i SOSU 2017 – Pleje og rehabilitering på plejecenter – Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

“Støtte til borgere, som skal genoptrænes.”
Eleverne skal hjælpe en borger med genoptræning efter en blodprop i hjernen. Desuden skal de hjælpe med genoptræning af en borger, som lider af Alzheimers og derfor har svært ved at samarbejde om de daglige opgaver.