DM i SOSU 2017 - Rehabilitering i psykiatrien - Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H) | Mediehuset København

DM i SOSU 2017 – Rehabilitering i psykiatrien – Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

“Støtte til borgere med psykisk sygdom.”
Eleverne skal hjælpe to borgere, som begge har en bipolar lidelse, med at få struktur på deres hverdag. Hos den ene borger har sygdommen en depressiv fremtoning, hos den anden borger har sygdommen en manisk fremtoning.