DM i SOSU 2017 - Rehabilitering i psykiatrien - Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord) | Mediehuset København

DM i SOSU 2017 – Rehabilitering i psykiatrien – Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

“Støtte til borgere med psykisk sygdom.”
Eleverne skal hjælpe to borgere, som begge har en bipolar lidelse, med at få struktur på deres hverdag. Hos den ene borger har sygdommen en depressiv fremtoning, hos den anden borger har sygdommen en manisk fremtoning.