DM i SOSU 2017 - Vejledningsopgave - Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H) | Mediehuset København

DM i SOSU 2017 – Vejledningsopgave – Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

“Vejledning i forhold til aktivitet og oplæring.”
I denne opgave skal eleverne gennemføre en meningsfuld aktivitet, som de har planlagt på forhånd for en kendt borger. Samtidig skal eleverne oplære en ny elev i at forestå aktiviteter for borgeren.