Makro-modellen

MAKRO er en økonomisk model, som skal hjælpe regeringen til at føre en sund økonomisk politik. Udvikling af modellen startede i 2017 og varetages af en selvstændig arbejdsgruppe. Modellen skal anvendes til fremskrivninger af dansk økonomi på mellem- og lang sigt, samt konsekvensvurderinger af økonomisk-politiske tiltag. Udviklingsarbejdet er igangsat og finansieret med en selvstændig 3-årig bevilling fra Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Foreløbige versioner af modellen implementeres løbende i ministeriernes makroøkonomiske modelberedskab, og ministerierne bidrager til arbejdet med at implementere, teste og evaluere foreløbige modelversioner.

Medvirkende

Peter Stephensen Forskningschef, cand.polit., ph.d.
Leder af DREAM og Kursusansvarlig på Københavns Universitet

 instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share