Finansministeriets regnemodeller forside billede

Finansministeriets regnemodeller

Undervisningsmaterialet ”Finansministeriet regnemodeller” skal bruges til at få den samfundsfaglige matematik belyst af økonomer, der forklarer modellerne og problemstillingerne omkring kritikken og alternativerne til mainstreamøkonomien. Undervisningsmaterialet er målrettet Samfundsfag A på STX og International økonomi A på HHX med fokus på makroøkonomi og matematiske algoritmer. Faget matematik kan også inddrages.

Der er et stort behov for et undervisningsmateriale, der kan præsentere og belyse de komplekse problemer, som det her område byder på.

Finansministeriets Regnemodeller promospot

Der er i undervisningen behov for, at få eleverne til at erkende, at der kan være en sammenhæng mellem ideologi, teori og forudsætninger for anvendelse af matematiske regnemodeller. Undervisningsmaterialet tilbyder de særligt ressourcestærke elever en spændende udfordring som en del af den individuelle pulje, samt indgå i et afsluttende 3g økonomiforløb. Herudover skal undervisningsmaterialet kunne indgå et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsøkonomi i løbet af studieretningsforløbet i 3g.

Eleverne skal lære at forstå og anvende regnemodellerne på en række udvalgte områder. De 10 film gennemgår de forskellige modeller og forudsætningerne bliver diskuteret. Der er tilknytter en række nyttige links til filmene og der er udarbejdet opgavesæt som eleverne kan arbejde med.

Materialerne er produceret i samarbejde med:
Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS), www.fals.nu
Foreningen af lærere i international økonomi (FLIØ). www.flioe.dk

Pædagogiske og faglige konsulenter.
Jørgen Lassen, lektor i samfundsfag på Sct. Knuds gymnasium
Mette Schack Karlsen, lektor i samfundsfag og matematik på Holstebro gymnasium og HF
Maybrit Christensen, lektor i International Økonomi og matematik, Lyngby Handelsgymnasium
Jakob Ros-Petersen, lektor i International Økonomi, Lyngby Handelsgymnasium

Mediehuset København
Allan Sørensen – journalist, Claus Sørensen – redaktør, Jimmy Rehak – producent.

BogU-logo

Projektet er støttet af Børne og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.