Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

Forebyggelse-af-overvaegt-banner

Op mod hvert femte barn og ung i Danmark lever med overvægt. Hvad skal der til for at vende udviklingen?

Se med i denne webinarrække fra Vidensråd for forebyggelse og Steno Diabetes Center Aarhus om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Vi har sammensat et program, der både giver baggrundsviden og inspiration til konkrete initiativer. På webinaret vil nogle af landets førende eksperter inden for overvægt fremlægge deres perspektiver. Et er sikkert – vi er nødt til at gøre noget. For overvægt og svær overvægt er et problem for mellem
12 og 19 procent af alle danske børn og unge, og det er et problem, der er præget af stor social ulighed.

Du kan downloade temarapport om Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge fra Vidensråd for forebyggelse: Link til rapporten her

Webinarrækken er for dig
… der som beslutningstager eller sundheds- og fagprofessionel arbejder med børn og unge. Den er en oplagt mulighed for at blive klogere på forskning og evidens, blive inspireret til mulige indsatser og tiltag. Du kan downloade programmet for hele webinarrækken her

Webinar 1

Webinar 1 – Hvorfor bliver vi overvægtige og hvordan forebygger vi ?
(Hele Webinaret med undertekster)

Webinar 1 – Den brændende platform
Direktør Troels Krarup Hansen, Steno Diabetes Center Aarhus

Webinar 1 – Hvordan forebygger vi overvægt?
Professor og overlæge Jens Meldgaard Bruun, Steno Diabetes Center Aarhus og lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt

Webinar 1 – Hvorfor bliver vi overvægtige?
Professor Thorkild I. A. Sørensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Webinar 1 – Fremme af sund vægt – hvordan?
Pernille Bendtsen, senior projektleder, Center for Sund Vægt, Novo Nordisk Fonden

Webinar 1 – Overvægtsdebat:
Hvordan bliver vi klogere på hvordan vi skal forebygge børneovervægt?

Direktør Anne-Mette Brandt, Børn, Sundhed & Velfærd, Albertslund Kommune
Professor Thorkild I.A. Sørensen, Københavns Universitet
Senior projektleder Pernille Bendtsen, Center for Sund Vægt, Novo Nordisk Fonden

Medvirkende Webinar 1

Troels Krarup Hansen

Troels Krarup Hansen

Thorkild IA Sørensen

Thorkild Sørensen

Jens Meldgaard Bruun

Jens M Bruun

Billede af Pernille Bendtsen

Pernille Bendtsen

Anne Mette Brandt

Anne-Mette Brandt

Webinar 2

Webinar 2 – Barrierer mod at træffe sunde valg og hvordan overkommer vi dem?
(Hele Webinaret med undertekster)

Webinar 2 – Er det mig der skal redde den danske sundhed?
Klinisk professor Morten Sodemann, Syddansk Universitet

Webinar 2 – Det løber i familien: Når kultur, traditioner, vaner gør det svært at træffe sunde valg
Seniorforsker Dan Grabowski, Steno Diabetes Center Copenhagen

Webinar 2 – Når samfundet gør det svært at træffe sunde valg ved sektionschef
Ulla Toft, Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden og professor, Københavns Universitet

Webinar 2 – Sundhedsdebat: Hvem har ansvaret for børnenes vægt?
Bodil Bahnsen, leder, Sundhedstjenesten, Slagelse Kommune
Martin Geertsen, sundhedsordfører, Venstre
Ulla Toft, sektionschef, Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden og professor, Københavns Universitet
Anne-Marie Jensen Kerstens, fødevarechef, De Samvirkende Købmænd

Medvirkende Webinar 2

Morten Sodemann

Morten Sodemann

Dan Grabowski

Dan Grabowski

Ulla Toft

Ulla Toft

Martin-Geertsen

Martin Geertsen

Bodil Bahnsen

Bodil Bahnsen

Billede af Jensen Kerstens

Anne-Marie Jensen Kerstens

Webinar 3

Webinar 3 – Nye veje at gå i forebyggelsen
(Hele Webinaret med undertekster)

Webinar 3 – Nye metoder ift. forebyggelse af overvægt
Postdoc. Anders Blædel Gottleib Hansen, Forebyggelseslaboratoriet

Webinar 3 – Australsk forskning: Børneovervægt er muligt at forebygge
Dr. Steven Allender, Professor of Public Health and founding Director of the Global Obesity Centre (GLOBE) at Deakin University, Australien (video)

Webinar 3 – Nye veje i forebyggelsen
Leder Tine Curtis, Center for Forebyggelse i Praksis og forskningschef, Aalborg Universitet

Webinar 3 – Sundhedsdebat – Hvad nu? Hvilke nye veje skal vi gå for at forebygge børneovervægt?
Direktør Ninna Thomsen, Mødrehjælpen
Leder og forskningschef Tine Curtis
Næstformand i Sundhedsudvalget, Camilla Fabricius, Socialdemokratiet
Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune
Hvorfor, hvordan og hvad nu? ved Formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk

Medvirkende Webinar 3

Anders Blædel Hansen

Anders Blædel
Gottlieb Hansen

Steven Allender

Steven Allender

Tine Curtis

Tine Curtis

Ninna Thomsen

Ninna Thomsen

Camilla Fabricius

Camilla Fabricius

Morten Grønbæk

Morten Grønbæk

Ole Bjørnstorp

Ole Bjørnstorp

Privatlivspolitik (GDPR)

Vi passer godt på de oplysninger, du har givet til os i forbindelse med din deltagelse. Du giver tilladelse til, at vi må bruge dine kontaktoplysninger til fremsendelse af informationer vedrørende eventet. Din deltagelse kan betyde at vi bruger dit navn og mailadresse og der bliver optaget video med lyd. Dine oplysningerne opbevares kun så længe, de er nødvendige. Hvis du ikke ønsker, at dine data bruges, så kontakt os.

Arrangør

Steno Diabetes Center Aarhus
Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland
Hedeager 3
8200 Aarhus N
Email: pemojn@rm.dk

Vidensråd for Forebyggelse
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Email: dre@dadl.dk