Insektmobilen - Indfangelse af insekter | Mediehuset København
sammenklip af insektpiloter

Insektmobilen – Indfangelse af insekter

Hvilke insekter flyver rundt i dit nabolag? Er de store eller er de små, og foretrækker de skovens skygge eller slikker de solskin på de gyldne marker? Nu kan du, din familie og dine venner gå på jagt efter svaret med et stort insektnet på taget af din bil – og samtidig hjælpe forskerne med at blive klogere på de danske insekter og det miljø, de lever i. Insektmobilen er et forskningsprojekt under Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, som vil undersøge biodiversiteten af flyvende insekter i Danmark. I sommeren 2018 og 2019 vil ca. 300 frivillige landet over samle flyvende insekter ind med store net på taget af deres bil.

Insekterne bliver samlet ind langs forudbestemte ruter i Danmark afdække fem forskellige danske ’natur’-typer: skov, vådområde, overdrev, by og mark. På den måde kan forskerne undersøge hvor insekterne lever og sammenligne det med hvordan insektdiversiteten påvirker naturen og andre dyr, fx i form af fordelingen af bestøvere rundt omkring i landet, såsom honningbier, og som fødegrundlag for insektspisende fugle.

Her er nogle af de dygtige insektpiloter