krisetid i europa – fri bevægelighed – god samfundsøkonomi eller løntrykkeri? – undervisningsvejledning