Krisetid I europa – terror i EU – kan vi deles om terrorbekæmpelsen? – Undervisningsvejledning

PDF