borgerdialog om arbejdsmarkedet med thyssen splash 960x

Live streaming for Europa-Kommissionen i Danmark

Mediehuset København leverer Livestreaming for Europa-Kommissionen i Danmark. Arrangementet hedder “Borgerdialog om arbejdsmarkedet” og foregår 9. februar kl. 10.30 til 12.00 i Festsalen på Arbejdermuseet i København. Marianne Thyssen, social- og beskæftigelseskommisær stiller op til borgerdialog med journalist Nynne Bjerre Christensen som ordstyrer.