Modul 4 - Automatisk flyvning | Mediehuset København
DJI-Phantom-4

Modul 4 – Automatisk flyvning

En drone kan via fjernkontrollen styres principielt på tre måder: manuelt (/indirekte), automatisk eller autonomt. Med et dronebevis må man i Danmark kun flyve dronen manuelt eller automatisk når dronepiloten kan se dronen og har fuld kontrol over den. Det kræver en særlig dispensation lovligt at flyve autonomt.

Automatisk flyvning er flyvning hvor dronens digitale fjernkontrol overtager styringen af dronen indtil droneoperatøren eventuelt griber ind under flyvningen. Så kan dronen flyve efter et forud fastligt mønster, eller en forud fastlagt rute, og på udvalgte steder fx fotografere udvalgte emner. Denne form for flyvning kræver kendskab til de digitale styringsværktøjer der findes.

Modul 4 vil beskæftige sig med udfordringerne ved automatisk flyvning, både på et teoretisk plan og i praksis …

  • Automatisk flyvning introducerende: teoretisk og praktisk (1 dag)
  • Automatisk flyvning introducerende: praktiske opgaver (1 dag)