Hybridkonference for Nationalt Genom Center

Nationalt Genom Center afholder årsmøde 15. 09.2021 for personlig medicin i Danmark.

Mediehuset København afholder en Hybrid-konferencen i samarbejde med Nationalt Genom center, som dels afholdes fysisk på Radisson Blu Hotel i København og dels livestreames til de digitale deltagere. Til de deltagere, som er forhindret i at deltage fysisk, er der mulighed for at følge med online og deltage med spørgsmål via chat til moderator på scenen.

Årsmødet er en konference med fokus på de fremadrettede faglige perspektiver for udviklingen af personlig medicin. På konferencen vil der deltage de dygtigste nationale og internationale eksperter inden for personlig medicin og centrale aktører i det danske sundhedsvæsen.

Programmet er som følger

Moderator: Ida Donkin, læge og forsker

Velkommen v/ direktør Bettina Lundgren, Nationalt Genom Center

 • Introduktion v/ Ida Donkin, læge og forsker
 • Velkommen v/ direktør Bettina Lundgren, Nationalt Genom Center
 • National Strategi for Personlig Medicin 2021–2022 v/ sundhedsminister Magnus Heunicke
 • Hvad har regionerne nået inden for personlig medicin? v/ formand Stephanie Lose, Danske Regioner

Internationale og nationale strategier for personlig medicin 

 • Genomics England (GE) – strategies and focus areas v/ Chief Executive Officer, Professor of Clinical Pharmacology Mark Caulfield, Barts Life Sciences (formerly Chief scientist, Genomics England)
 • Genomic Medicine Sweden (GMS) – strategies and focus areas v/ Professor of Clinical Genetics Richard Rosenquist Brandell, Genomic Medicine Sweden
 • Nationale initiativer for personlig medicin – status for NGC v/ direktør Bettina Lundgren, Nationalt Genom Center, Regionale initiativer for personlig medicin – status datastøttecentre og biobanker v/ sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner

Erfaringer med specialistnetværk for sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år

 • Introduktion til specialistnetværkets arbejde v/ Chief Medical Officer Birgitte Nybo, Nationalt Genom Center
 • Præsentation af case v/ overlæge, Sabine Grønborg, Afdeling for Børn og Unge, Sjældne Sygdomme, Rigshospitalet
 • Regionernes erfaringer med WGS i NGC regi v/ ledende overlæge, ph.d. Anders Bojesen, Klinisk genetisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Hvordan følger vi op på effekten af WGS og hvad er effekt? v/ klinisk laboratoriegenetiker, professor Inge Søkilde, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet AAU
 • Akut syge børn, merværdi ift. anden diagnostik og evaluering af klinisk effekt v/ overlæge, ph.d. Elsebet Østergaard, Afdeling for Genetik, Rigshospitalet
 • Tid til spørgsmål V/moderator Ida Donkin om Erfaringer med specialistnetværk for sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år

Uddannelse inden for personlig medicin

 • Hvordan uddanner vi fremtidens sygeplejersker og bioanalytikere i personlig medicin? v/ direktør for Sundhed, Social og Engineering Daniel Schwartz Bojsen, Professionshøjskolen Absalon
 • Ny masteruddannelse i personlig medicin v/ professor, Interim Studieleder for Master i Personlig Medicin, overlæge, ph.d., dr.med. Sisse R. Ostrowski, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og afdeling for Klinisk Immunologi, Diagnostisk Center, Rigshospitalet
 • Introduktion til interdisciplinære valgfag i personlig medicin v/ overlæge, lektor, ph.d. Britt Elmedal Laursen, Molekylær Medicinsk afdeling (MOMA) / Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
 • The National Health Data Science Sandbox for Training and Research v/ professor, centerleder Anders Krogh, Datalogisk Institut, University of Copenhagen and Center for Health Data Science and Project coordinator and data scientist Jennifer Bartell, Center for Health Data Science and University of Copenhagen
 • Tid til spørgsmål V/moderator Ida Donkin om Uddannelse inden for personlig medicin

Paneldebat – Perspektiver og udfordringer for personlig medicin.

 • Tema: Klinik og forskning v/ ledende overlæge, ph.d. Ulrik Lassen og professor i Sygdoms systembiologi Søren Brunak
 • Tema: Patient, etik og jura v/ adjunkt Mie Seest Dam, Ph.d., cand.merc. Sidsel Vinge og professor Mette Hartlev

Afrunding v/ direktør Bettina Lundgren, Nationalt Genom Center

 • Afrunding v/ direktør Bettina Lundgren, Nationalt Genom Center

Arrangør: Nationalt Genom Center

Ørestads Boulevard 5, bygning 208
2300 KBH S
Email: kontakt@ngc.dk
Telefon: 2497 1765

Privatlivspolitik (GDPR)

Nationalt Genom Center indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med, at du tilmelder dig ”Personlig medicin i Danmark” – Nationalt Genom Centers årsmøde 2021. Det gør vi med henblik på at registrere din deltagelse. Årsmødet livestreames og optages på video. Der vil endvidere blive taget fotos af deltagerne på Radisson Blu Hotel.

Læs om, hvordan vi bruger og opbevarer optagelserne/fotos

Tilgængelighedsservice

Dette website – samt video og livestreaming – følger Lov Om Webtilgængelighed på tilgængelighedsniveau AA

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, der skal følges, så brugere med funktionsnedsættelser og handicap kan anvende websteder, mobilapplikationer og andre tekniske løsninger.