Læring fra COVID-19 – et seminar i Novo Nordisk Fonden

Seminar om sammenhæng i sundhedssystemet baseret på læringer fra COVID-19

Formålet med hybrid konferencen (el. seminaret) er at give deltagere mulighed for at lytte og lære fra COVID-19 epidemiens påvirkninger af sundhedssystemet og personer med kroniske tilstande. Som en del af seminaret vil vi tage udgangspunkt i emnet om hvordan det danske sundhedssystem laver stærke faglige samarbejder i forløb med multimorbide personer.

Programoversigt for livestreaming

 • 13.00-13.10 Velkomst Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Novo Nordisk Fonden
 • 13:10-13:30 Hvad fungerede på det konkrete plan – som kliniker – under COVID-19, i forhold til sammenhæng i sundhedssystemet? Thomas Benfield, Professor, overlæge, dr.med, Infektionsmedicinsk klinik, Hvidovre hospital
 • 13:30-13:50 Har COVID-19 givet nye overordnede indsigter for en kliniker, i forhold til sammenhæng i sundhedssystemet? Morten Sodemann Professor, overlæge, PhD, Indvandrermedicinsk klinik, OUH
 • 13:50-14:00 Pause
 • 14:00-14:20 Hvad lærte almen praksis af COVID-19 som vi kan bruge for at skabe mere sammenhæng i sundhedssystemet? Jonathan Schloss, Direktør, PLO
 • 14.20-14.40 Sundhedsøkonomiske konsekvenser COVID-19. Jakob Kjellberg, Professor, cand.scient., m.sc. Health Econ, VIVE
 • 14.40-14.50 Pause
 • 14:50-15:10 Hvordan påvirkede COVID-19 de kronisk syge og vores behandling af dem? Hvad har vi lært om behovet for og indholdet i det sammenhængende sundhedssystem? Morten Freil, Direktør, Danske Patienter
 • 15:10-15:30 Hvad lærte vi af COVID-19 i forhold til at skabe et sammenhængende behandlingsforløb på tværs af sektorer? Ulrich Schmidt-Hansen, Social-og sundhedsdirektør, Gladsaxe Kommune
 • 15.30-15.40 Pause
 • 15:40-16:00 Hvordan påvirkede COVID-19 de ældre og demente og vores behandling af dem? Hvad har vi lært om behovet for og indholdet i det sammenhængende sundhedssystem? Nis Peter Nielsen, Direktør, Alzheimer foreningen
 • 16.00-16.45 Paneldiskussion Thomas Benfield, Morten Sodemann, Jonathan Schloss, Jakob Kjellberg, Morten Freil, Ulrich Schmidt-Hansen, Nis Peter Nielsen
 • 16.45-17.00 Afslutning, Lars Igum Rasmussen, Sundhedsredaktør, Politiken

Medvirkende

 • Thomas Benfield er Overlæge og professor i infektionssygdomme, Hvidovre Hospital. Endte med at have den største andel af indlagte COVID-19 patienter i foråret 2020. Tidligt involveret i epidemien pga. hospitalets beredskab for særligt smitsomme sygdomme. Primære fokus under epidemien har været den klinisk håndtering og behandling af COVID-19, samt etablering af klinisk kontrollerede studier af COVID-19 lægemidler.
 • Morten Sodemann er professor i global sundhed og indvandrermedicin, klinisk Institut, Syddansk Universitet. Overlæge, Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital.
  Næstformand, Dansk Selskab for Indvandrersundhed.
 • Jonathan Schloss Har været direktør i Praktiserende Lægers Organisation de sidste 5 år. Før det har han været direktør på bl.a. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og i Falck Healthcare. Han er uddannet som cand.scient.pol.
 • Jakob Kjellberg Professor i anvendt sundhedsøkonomi ved VIVE. Jakob har i over 20 år arbejdet med prioritering i sundhedshedsvæsenet og sundhedsøkonomisk evaluering af sundhedspolitiske tiltag.
 • Morten Freil, Direktør i Danske Patienter og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS). Uddannet sundhedsøkonom og har i mange år beskæftiget sig med sundhedsvæsenet, brugerinddragelse og patientoplevet kvalitet – blandt andet som ansvarlig for udvikling af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og ansættelser i kommune, amt, region og nu patientorganisation. Er i dag blandt andet medlem af Medicinrådet og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Nationalt Genom Center og Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.
 • Ulrich Schmidt-Hansen, Social- og Sundhedsdirektør i Gladsaxe Kommune. Han har en fortid i Finansministeriet og har efterfølgende været direktør i Herlev Kommune og Holbæk Kommune inden han i 2019 tiltrådte i Gladsaxe Kommune.
 • Nis Peter Nielsen, Direktør i Alzheimerforeningen siden 2008. Før det var Nis Peter web og udviklingschef i Region Hovedstaden og kommunikationschef i Frederiksborg Amt.; Cand Phil i historie fra Københavns Universitet, MPA fra CBS og EMMC (Executive Master in Corporate Communication) fra Aarhus Universitet.

Moderator

Lars Igum Rasmussen, Sundhedsredaktør, Politiken

Thomas Benfield

Thomas Benfield
Overlæge og professor i infektionssygdomme, Hvidovre Hospital.

Morten Sodemann

Morten Sodemann
Professor i global sundhed og indvandrermedicin, klinisk Institut, Syddansk Universitet.

jonathan

Jonathan Schloss
Direktør i Praktiserende Lægers Organisation.

Jacob

Jakob Kjellberg
Professor i anvendt sundhedsøkonomi ved VIVE.

Morten Freill

Morten Freil
Direktør i Danske Patienter og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS).

ulrich

Ulrich Schmidt-Hansen
Social- og Sundhedsdirektør i Gladsaxe Kommune.

Nis Peter Nissen

Nis Peter Nielsen
Direktør, Alzheimerforeningen.

Lars Igum

Lars Igum Rasmussen
Sundhedsredaktør, Politiken